2018 Egervár – Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

2018. május 11-13. Egervár, várkastély

 

Május 11. (péntek)

Újabb várkutatások a délnyugat-magyarországi régióban

13.00-16.00.  előadások

Száraz Csilla: Bronzkori erődítések Zala megyében

Simmer Lívia: Ásatások Zalalövő és Egerszeg váraiban

Vándor László: Kutatások Zrínyiújvárban

Bilkei Irén: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban

Kanász Viktor: Kanizsa várának ostromai, különös tekintettel az 1601-es ostrom legújabban megismert itáliai forrásaira.

Orha Zoltán-Vándor László: Régészeti kutatások az egervári várban

16.00.  Az egervári várkastély és a ferences kolostortemplom megtekintése  Vándor László vezetésével

Május 12. (szombat)

Várkutatás Horvátországban

9.00-12.00. előadások

Silvija Pisk: Burgologija u suvremenoj hrvatskoj historiografiji: problem i izazovi
(Várkutatás a kortárs horvát történetírásban – kérdések és kihívások)

Andrej Janeš: Rezultati najnovijih arheoloških iskopavanja i konzervatorskih radova na izabranim primjerima burgova, mota i kurija središnje i sjeverne Hrvatske
(Közép- és Észak-Horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkálatai)

Ivan Alduk: Nova istraživanja srednjovjekovnih utvrda u zaleđu Dalmacije
(Középkori várak újabb kutatásai Dalmácia hátországában)

14.00-16.00. előadások

Juraj Belaj: Utvrđenja viteških redova u Hrvatskoj – stanje istraživanja
(Lovagrendi várak és erődítmények Horvátországban – kutatási helyzetkép)

Josip Višnjić: Srednjovjekovne utvrde i utvrđenja u Istri: novija arheološka i konzervatorska istraživanja
(Isztria középkori várai és erődítményei: újabb régészeti kutatások és állagmegóvási munkálatok)

16.00. Az egyesület éves közgyűlése

17.00. Tanulmányút Vasvárra. Vezetést tart: Zágorhidi Cigány Balázs múzeumigazgató

Május 13. (vasárnap)

Tanulmányút Horvátországban:
Nagykemlék (Veliki Kalnik), Csányó (Čanjevo) és Varasd (Varaždin) várainak felkeresése

Leave a Reply

Your email address will not be published.