Dr. Varga Mariann mb. igazgató (Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ) válasza a Castrum Bene Egyesület nyílt levelére

Castrum Bene Egyesület nyílt levele a műemlékvédelmi gyűjtemények helyzetéről

Beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2017. évi működéséről
A Castrum Bene Egyesület 2017. évi pénzügyi beszámolója

Az egyesület 2018. évi őszi rendezvénye

Az egyesület hagyományos egynapos őszi rendezvényére 2018. október 13-án (szombaton) kerül sor a visegrádi Mátyás Király Múzeum előadótermében.

A részletes program szeptemberben kerül közzétételre!

2018 Egervár – Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

2018. május 11-13. Egervár, várkastély

 

Május 11. (péntek)

Újabb várkutatások a délnyugat-magyarországi régióban

13.00-16.00.  előadások

Száraz Csilla: Bronzkori erődítések Zala megyében

Simmer Lívia: Ásatások Zalalövő és Egerszeg váraiban

Vándor László: Kutatások Zrínyiújvárban

Bilkei Irén: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban

Kanász Viktor: Kanizsa várának ostromai, különös tekintettel az 1601-es ostrom legújabban megismert itáliai forrásaira.

Orha Zoltán-Vándor László: Régészeti kutatások az egervári várban

16.00.  Az egervári várkastély és a ferences kolostortemplom megtekintése  Vándor László vezetésével

Május 12. (szombat)

Várkutatás Horvátországban

9.00-12.00. előadások

Silvija Pisk: Burgologija u suvremenoj hrvatskoj historiografiji: problem i izazovi
(Várkutatás a kortárs horvát történetírásban – kérdések és kihívások)

Andrej Janeš: Rezultati najnovijih arheoloških iskopavanja i konzervatorskih radova na izabranim primjerima burgova, mota i kurija središnje i sjeverne Hrvatske
(Közép- és Észak-Horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkálatai)

Ivan Alduk: Nova istraživanja srednjovjekovnih utvrda u zaleđu Dalmacije
(Középkori várak újabb kutatásai Dalmácia hátországában)

14.00-16.00. előadások

Juraj Belaj: Utvrđenja viteških redova u Hrvatskoj – stanje istraživanja
(Lovagrendi várak és erődítmények Horvátországban – kutatási helyzetkép)

Josip Višnjić: Srednjovjekovne utvrde i utvrđenja u Istri: novija arheološka i konzervatorska istraživanja
(Isztria középkori várai és erődítményei: újabb régészeti kutatások és állagmegóvási munkálatok)

16.00. Az egyesület éves közgyűlése

17.00. Tanulmányút Vasvárra. Vezetést tart: Zágorhidi Cigány Balázs múzeumigazgató

Május 13. (vasárnap)

Tanulmányút Horvátországban:
Nagykemlék (Veliki Kalnik), Csányó (Čanjevo) és Varasd (Varaždin) várainak felkeresése

Beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2016. évi működéséről
A Castrum Bene Egyesület 2016. évi pénzügyi beszámolója

Megjelent a Castrum 21. száma

Megjelent a Castrum 21., 2018/1-2. száma. Kapható – a korábbi évfolyamokkal együtt – az ELTE Jegyzetboltjában,  Budapest.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

Tanulmányok

HORVÁTH RICHÁRD: Mikor vár a kastély? Módszertani megfontolások egy késő középkori „vár”-adattár ürügyén

MÜLLER RÓBERT: Keszthely-Fenékpuszta

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Vitatott korú „várak” a Bükkalján: Leányvár és Halomvár

NAGY SZABOLCS BALÁZS: Az újlaki várkastély a 15. században

Műhely

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Rakaca-Klastromtető. Egy eddig ismeretlen erődítés a Cserehát peremén?

Kutatási jelentések

MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2017. évi kutatásának eredményei

BÚTH MÁRIA–HEGYI DÓRA–NÁDAI ZSÓFIA–POKORNI LÁSZLÓ: Próbafeltárás a mosonmagyaróvári várban 2017-ben

HEGYI DÓRA: Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi várban 2015-2017 között

GÁL VIKTOR: Szádvár 2017. évi kutatásának újabb eredményei

Kirándulásvezetők

VÁNDOR LÁSZLÓ: Az egervári várkastély

KISS GÁBOR-ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS: Vasvár várai, templomai és erődített helyei

TATJANA TKALČEC: Nagykemlék (Veliki Kalnik) vára

SINIŠA PAMIĆ: Csányó (Čanjevo) vára

TATJANA TKALČEC: Varasd (Varaždin) vára

 

Beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2015. évi működéséről