Beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2018. évi tevékenységéről
A Castrum Bene Egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolója

Az egyesület őszi, visegrádi rendezvénye

Az Egyesület őszi rendezvényére október 19-én kerül sor a visegrádi királyi palota előadótermében, témája az első Castrum Bene-konferencia 30. évfordulója.

Megjelent a Castrum 22. száma.

Megjelent a Castrum 22., 2019/1-2. száma. Kapható – a korábbi évfolyamokkal együtt – az ELTE Jegyzetboltjában,  Budapest.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK

SILVIJA PISK: Várkutatás a kortárs horvát történetírásban: kérdések és kihívások

ANDREJ JANEŠ: Közép- és Észak-horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkái

TATJANA TKALČEC: nemesség várai és kisebb erődített lakóhelyei Észak-Horvátországban az újabb régészeti adatok tükrében

GILLICH OLIVÉR: A tatai vár építéstörténete

KANÁSZ VIKTOR: Kanizsa 1601-es ostromának itáliai forrásairól és emlékeiről

VÉGH FERENC: Csáktornya várának ismeretlen alaprajza

MŰHELY

BILKEI IRÉN: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban

FÜLÖP ANDRÁS: A kaposvári végváriak szőlőhegyi szabályzata és várrendtartása a 17. század végéről

KUTATÁSI JELENTÉSEK

TEREI GYÖRGY – TAKÁCS ÁGOSTON: Feltárás a Budapest I. Táncsics M. u. 9. sz. telken, az Erdélyi bástya területén

MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2018. évi régészeti feltárásának eredményei

PÁNYA ISTVÁN – ROSTA SZABOLCS: Dunapataj-Szentkirály palánkvára 2016-17. évi kutatásainak összefoglalása

VÁNDOR LÁSZLÓ: Előzetes jelentés Őrtilos-Zrinyi-Újvár területén végzett régészeti feltárásról (2016-2017)

GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádvár 2018. évi régészeti kutatásainak eredményei

VÁRAK PEST MEGYÉBEN

MAG HELLA A váci vár

KOVÁCS GYÖNGYI Ipolydamásd, vár

FELD ISTVÁN A csővári vár

TEREI GYÖRGY Galgahévíz-Szentandráspart

FELD ISTVÁN A solymári vár

Castrum 20 (2017/1-2)

Címnegyed

Tanulmányok
Megyeri Edit: Középkori üvegleletek a solymári vár mélypincéjéből 7-32
Ritoók Ágnes: Zalavár 16-17. századi palánkerődítései 35-43
Liska András: Előzetes jelentés a gyulai vár palánkerődítéseinek területén 2015-ben elvégzett földtani és régészeti kutatásokról 45-62
Szabados Ákos: A fonyódi Alsóvár 63-98

Kutatási jelentések
Dominik Repka-Peter Sater: Az apponyi vár (Oponický hrad) 2015. és 2016. évi régészeti kutatása és helyreállítása 99-114
Berta Adrián: Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2016-ban végzett régészeti kutatásról 115-122
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár 2016. évi tervásatásának eredményei 123-130
Ján Beljak-Noémi Beljak Pazinová: A zólyomi Pusztavár 2016. évi régészeti kutatása 131-143

Kirándulásvezetők
Buzás Gergely – Fedeles Tamás: A pécsi püspökvár a középkorban 145-152
Hancz Erika: Szigetvár vára 153-158
Mario Brdar: Valpó vára 159-160
Mario Brdar: Az eszéki erőd 161-162
Bartos György – Mag Hella: A siklósi vár 163-168

A teljes szám letölthető itt

Jelentkezési lap és előzetes program az egyesület 2019. évi vándorgyűlésére Vácon

A Castrum Bene Egyesület XXV. vándorgyűlése

Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében
2019. május 10-12. Vác
Althann Vendégház, Budapesti főút 5.

 

A jelentkezési lap és a vándorgyűlés előzetes programja az alábbi linken letölthető:
jelentkezesi_lap_es_elozetes_program_2019.

 

Előzetes program

Május 10. (péntek)
Újabb kutatások a budai várban

13.00-16.00. Előadások:

Végh András: Források és fantázia – A budai középkori királyi palota és újabb számítógépes rekonstrukciói

Magyar Károly: Adalékok a budavári középkori palota erődítéseihez az újabb ásatások tükrében

Papp Adrienn: Buda keleti városfalának átépítései a Szent János kaputól a Szent János templomig

Terei György: A budai Vár eddig nem ismert részlete – Feltárás az Erdélyi bástya területén

Bencze Zoltán: Vári liftek a várfalakon át

Mag Hella: A váci vár régészeti kutatásának története

16.00-tól: vezetés a váci várban és Szent Mihály templomnál (vezetést tart Mag Hella, Rácz Miklós)

 

Május 11. (szombat)
Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében

10.00-12.00. Előadások:

Feld István: Miklós Zsuzsa és a magyarországi várkutatás

Vágvölgyi Bence –Serlegi Gábor: Vár állott….most anomália. Pest megye erődítéseinek roncsolásmentes kutatása

Czajlik Zoltán: Várak a tájban. Pest megye erődítéseinek régészeti légi fényképezése

13.30-16.00. Elődások: 

Kulcsár Gabriella: Őskori várak Pest megye keleti régiójában

Kovács Gyöngyi: Miklós Zsuzsa nyomdokain – középkori s török kori várak Pest megye területén

Terei György: Árpád-kori várak és települések kapcsolata Pest megyében

Az egyesület éves közgyűlése

16.30. Tanulmányút Ipolydamásd – Damásd várához

 

Május 12. (vasárnap)
Tanulmányút

Vác – Csővár – Galgahévíz-Szentandráspart – Solymár – Budapest – Vác útvonalon
Érkezés Vácra kb. 19 óra

Castrum Bene 15

Castrum Bene 15

Zamek Książ, Poland

May 16th – 19th 2017

15th International Castellological Conference/15. Internationale Konferenz für Burgenforschung/15. Międzynarodowa Konferencja Kastellologiczna

 

A CASTLE AS A STATUS SYMBOL/DIE BURG ALS STATUSSYMBOL

 

15.05.2017 Monday / Montag / Poniedziałek

16:00 – 20:00   Arrival and registration / Anreise und Anmeldung / Przyjazd i rejestracja

16.05.2017 Tuesday / Dienstag / Wtorek

9.00 – 9.15   Welcome / Begrüssung / Powitanie

9.15 – 9.45   Aleksander Andrzejewski, Janusz Pietrzak, Prof. dr hab. Leszek Kajzer

– a researcher of castles

9.45 – 10.15   Petr Chotěbor, Die Festen als Symbol und Mittel der Repräsentation

10.15 – 10.45   Felix Biermann, Spätmittelalterliche Burgen und sozialer Status – archäologische Beispiele aus Brandenburg

10.45 11.00 Coffee break / Kaffeepause / Przerwa na kawę

11.00 – 11.30   Małgorzata Chorowska, The Castles of Henrys, the Dukes of Silesia, as a status symbol

11.30 – 12.00   Stanislava Oporosková, Dieter Barz, Spissky hrad: Die bauliche Entwicklung der Burg im 12. und 13. Jahrhundert im Kontext vom regionalen und europäischen Burgenbau

12.00 – 12.30   Christofer Herrmann, Hierarchie und Rangordnung in der Architektur des Hochmeisterpalastes auf der Marienburg

12.30 – 13.00   István Feld, Dóra Hegyi, The Red Tower of Sárospatak – the status symbol of a Hungarian nobleman

13.00   Lunch break / Mittagspause / Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00   Tour of the Książ Castle/ Besichtigung der Burg Książ (Fürstenstein) / Zwiedzanie zamku Książ

16.00 – 16.30   Kazimierz Pospieszny, Die Haupttürme der „klassischen“ Deutschordensburgen in Preußen – Funktionen und Bedeutung

16.30 – 17.00   Patrick Schicht, Kastelle – ein Baukonzept europäischer Fürstenhäuser

17.00 – 17.30   Luboš Hobl, The Přemyslid castles and Teutonic Order’s castles: Another perspective on the issue of the relationship?

17.30 – 18.00   Michaela Dvořáková, Die Burg Týřov als Statussymbol in der Landschaft

18.00   Dinner / Abendessen / Kolacja

19.30   Tour of the Stary Książ Castle/ Besichtigung der Burg Stary Książ (Alt Fürstenstein) / Zwiedzanie zamku Stary Książ

17.05.2017 Wednesday / Mittwoch / Środa

9.00 – 9.30   Szabolcs Nagy, An emblematic space for display: courtyards of the 14-15th century Hungarian castles

9.30 – 10.00   Zuzana Ondrejková, Historical and current castle status in relation to its renewal methodology preference

10.00 – 10.30   Radu Lupescu, Architectural features and decorations reflecting the social status of John Hunyadi as exemplified by Hunedoara Castle

10.30 10.45 Coffee break / Kaffeepause / Przerwa na kawę

10.45 – 11.15   Zlata Gersdorfová, Curia, oppidum, castrum… Die Sitze der Herren von Krummau im Lichte der schriftlichen Quellen und Archäologie

11.15 – 11.45   Silvija Pisk, Honor banatus und die kroatischen Burgen

11.45 – 12.15   Ján Beljak, Noémi Beljak-Pažinová, Michal Šimkovic, Construction and functional changes of residences in Zvolen from the Early Middle Ages to the modern period

12.15 – 12.45   Tatjana Tkalčec, Ceramic Drinkware from Castles and Earth-and-Timber Fortifications as Indicators of the Medieval Slavonian Nobility’s Status

12.45   Lunch break / Mittagspause / Przerwa obiadowa

13.45 – 14.30   Poster session / Poster-Sektion / Sesja posterowa

Peter Bendár, Kristína Kučeráková, Town Castles in the Middle

Slovakia Mining Region

Josef Hložek, Die Luxemburger Burgenpolitik in Böhmen

Juan P. Maschio, Status and castles in Carniola

Michael Rykl, Bischofsitz in Litovice bei Prag. Rekonstruktionsversuch der Anlage innerhalb des Gebäudes

Oana Toda, Built Features of Rupea Castle during the Early Modern Period. The “Houses” from the Upper and Middle Precincts

14.30 – 15.00   Josip Višnjić, Evidence of Castles as Symbols of Status in Several Examples from Istria (Croatia)

15.00 – 15.30   Anna Łuczak, Jerzy Piekalski, Kynast/Chojnik. The first castle of the Schaffgotsch family

15.30 15.45 Coffee break / Kaffeepause / Przerwa na kawę

15.45 – 16.15   Zlata Gersdorfová, Petr Kastl, Adelsresidenz? Militärische Festung oder Ruinen? Drei Gestalten einer mittelalterlichen Burg in der frühen Neuzeit am Beispiel von Burgen im böhmisch – bayerischen Grenzgebiet

16.15 – 16.45   Peter Bednár, Drahoslav Magdoško, Michal Šimkovic, Košice – ein unvollendetes Projekt der Burg

16.45 – 17.15   Péter Levente Szőcs, Elements of social display at the Castle of Ardud (15th and 16th century)

17.15 – 17.45   Piotr Lasek, The Tower of a humble priest. The habitat of Kasper Sadłocha and the Polish manors in the 16th century

18.00 – 19.00   Meeting of the Permanent Committee / Sitzung des Comité-Permanent / Posiedzenie Komitetu Stałego

19.00   Reception / Empfang / Przyjęcie


18.05.2017 Thursday / Donnerstag / Czwartek

Full-day Study Tour / Ganztagstudienfahrt / Całodniowy wyjazd studyjny: Siedlęcin (Boberröhrsdorf) – Przemysław Nocuń, “Painted tower” in Siedlęcin – unique residence of an ambitious Silesian duke (special paper)


Wleń (Lehnhaus) – Coffee break / Kaffeepause / Przerwa na kawę Grodziec (Gröditzburg)


Świny (Schweinhaus)


Bolków (Bolkoburg) – Dinner / Spätes Mittagessen / Obiadokolacja

19.05.2017 Friday / Freitag / Piątek

9.00 – 9.30   Dominik Nowakowski, Schlesische Motten im Lichte der archäologischen und schriftlichen Quellen

9.30 – 10.00   Andrej Janeš, Construction and location as a sign of social status: the case of a high medieval motte of Turčišće – Gradišće in Međimurje (northern Croatia)

10.00 – 10.30  Nikolaus Hofer, Überlegungen zur Niederungsburg als Statussymbol im Mittelalter und in der Frűhen Neuzeit anhand ausgewählter Beispiele aus Ostösterreich

10.30 10.45 Coffee break / Kaffeepause / Przerwa na kawę

10.45 – 11.15   Niklot Krohn, Rauhkasten, Buckelquader und Silberwächter – die Burgen der Geroldsecker als Herrschaftssitze und Statussymbole

11.15 – 11.45   Michał Wojenka, Castles and elites of the Cracow Land in the Middle Ages – selected problems

11.45   Final discussion / Schlussdiscussion / Dyskusja końcowa

12.30   Lunch break / Mittagspause / Przerwa obiadowa

13.30   Excursion to Wrocław / Exkursion nach Breslau / Wycieczka do Wrocławia

Castrum Bene 11

Castrum Bene 10

Castrum Bene 7