Előzetes az egyesület 2024. évi vándorgyűléséről

Az egyesület következő, 28. vándorgyűlését a Kazinczy Ferenc Múzeum meghívására 2024. május 24-26-án tartja Sátoraljaújhelyen.  Ennek során az újhelyi és a regéci vár mellett a Bodrogköz szlovákiai részén fekvő várakat és erősségeket keressük fel.

Az egyesület vezetősége

Nováki Gyula emlékkonferencia

Nováki Gyula emlékkonferencia
2023. szeptember 30. (szombat)
Visegrád, Mátyás Király Múzeum

 

Köszöntő (Buzás Gergely, Feld István)

10:00-12:15
Gömöri János: A soproni évek
Vajkai Zsófia: A Mezőgazdasági Múzeumban töltött évek
Guba Szilvia: Zalától a Zemplénig – Nováki Gyula őskori földvárkutatásai

Szünet

Wolf Mária: Ispáni várak kutatása
Feld István: Nováki Gyula, a késő középkori várak kutatója

Ebédszünet

13:30-16:00
Terei György: Nováki Gyula felmérési módszertana
Dénes József: Nováki Gyula és Sándorfi György várkataszter terve
Tolnai Gergely: Kuruc és Napóleon kori sáncok kutatása

Szünet

Szádeczky-Kardoss Géza: Nováki Gyulával végzett terepbejárásaink
Karczag Ákos: A nem szakmabeliek és Nováki Gyula kapcsolata a magyar várkutatásban
Szabó Tibor: Nováki Gyula hagyatéka

Megjelent a Castrum 26. (2023/1-2.) száma

A szám tartalma

TANULMÁNYOK
SZABÓ RENÁTA: A vámosatyai vár kutatásainak előzetes eredményei
FELD ISTVÁN: A magyarországi középkori rezidenciák térszervezéséhez

KUTATÁSI JELENTÉS
MOLNÁR ISTVÁN: Rövid beszámoló a berzencei várnál 2022-ben végzett régészeti feltárásról

KIRÁNDULÁSVEZETŐK
HEGYI DÓRA – KRISTÓF VIRÁG – KÉKESI MÁRK – SZOBOSZLAY GERGELY: Veszprém vára
BUZÁS GERGELY: A nagyvázsonyi vár
NAGY SZABOLCS BALÁZS: A bándi Essegvár
FÜLÖP ANDRÁS: Somló vára
KOPPÁNY ANDRÁS: A sümegi vár építés- és átépítéstörténete

A kötet (és a korábbi számok egy része) az egyesület rendezvényein, illetve Hegyi Dóránál (hegyidora12@gmail.com) kapható.

Az egyesület őszi rendezvénye

Az egyesület 2023. szeptember 30-án a visegrádi Mátyás király múzeum előadótermében konferenciával  emlékezik meg az elmúlt évben meghalt tagjáról, Nováki Gyuláról. Ennek részletes programját hamarosan közzétesszük.

Az egyesület vezetősége

2023 Veszprém – A várak mindennapi életének tárgyi emlékei

A várak mindennapi életének tárgyi emlékei
A Castrum Bene Egyesület XXVII. vándorgyűlése
Veszprém, 2023. július 7-9.
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

2023. július 7. (péntek)

13.00 – 13.30. Megnyitó beszédek

Előadások: Újabb kutatások a Balaton-környék váraiban
13.30 – 14.50. 1. szekció: Várkutatások a Bakonyban és a Balaton-felvidéken
Győrffy-Villám Zsombor – Beszámoló a sümegi vár 2021. évi régészeti kutatásáról
Koppány András: A sümegi vár és helyreállításai
Koppány András – Fülöp András: Beszámoló a nagyvázsonyi vár tornyának falkutatásáról
14.50 – 15.15. Hozzászólások, vita

15.15 – 16.35. 2. szekció: Várkutatások Veszprémben
Hegyi Dóra
: Régészeti kutatások Veszprém várában
Szoboszlay Gergely: A középkori és kora újkori várfalak és erődítések a veszprémi várban az újabb kutatások tükrében
Kékesi Márk – Kristóf Virág: Egy veszprémi sziklaárok késő középkori leletanyaga
Szőke Balázs: A veszprémi várhegy látképei, a veszprémi vár korszakainak rajzi elméleti rekonstrukciója
16.35 – 16.50. Hozzászólások, vita

17.00 – 18.00. Tanulmányút a veszprémi várban (szakmai vezetést tart: Hegyi Dóra)

18.30 – 21.00. Fogadás, vacsora

2023. július 8. (szombat)

Előadások: A várak mindennapi életének tárgyi emlékei
9.00 – 10.30. 1. szekció: Társadalmi tagozódás, műveltség és kapcsolatok
Bilkei Irén: Várleltárak a késő középkori és kora újkori Zalából
Novák Ádám – Ringer István: Lakták-e uraik a pataki uradalom újhelyi várát? Gondolatkísérletek a régészeti kutatások eddigi eredményei alapján
Gál Erika – Berta Adrián: Állatcsontleletek Dombóvár-Gólyavárból
Hatházi Gábor – Belegrai Tamás – Kovács Bianka – Kovács Gyöngyi: Mindennapi élet a csókakői várban – Művelődés, társadalmi tagozódás és kapcsolatok a tárgyi emlékanyag alapján
10.30 – 11.00. Hozzászólások, vita, kávészünet
11.00 – 12.00. 2. szekció: Különleges fémleletek és tárgy-életutak
Pátkai Ádám Sándor
: Különleges leletek a vázsonykői hétköznapokban
Rákóczi Gergely: Ostromágyú feltárása Eger várában
Fajszi Csongor – Tóth Erik: Az egri vár keleti kapcsolatai a fémanyag tükrében
12.00 – 12.30. Hozzászólások, vita
12.30 – 13.30. Ebédszünet
13.30 – 14.30. 3. szekció: Higiénia és hulladékkezelés
Nagy Szabolcs Balázs: Elvesztették? Kidobták? Áthalmozták? – Gondolatok a bándi Essegvár sajátos helyzetű leletei kapcsán
Buránszki Nóra: Higiénia és hulladékkezelés a keresztes kori várakban, avagy miről árulkodnak a csatornák és a szemétgödrök
Miskolczi Melinda: Vizesárok vagy szemétlerakó? – Hulladék a diósgyőri várárokban
14.30 – 15.00. Hozzászólások, vita, kávészünet
15.00 – 16.00. Az egyesület éves közgyűlése

16.30 – 19.00. Tanulmányút a nagyvázsonyi várban (szakmai vezetést tart: Buzás Gergely)

19.00 – 21.00. Vacsora Nagyvázsonyban

2023. július 9. (vasárnap)

Tanulmányút Veszprém – Bánd-Essegvár – Somló – Sümeg – Veszprém útvonalon. (Szakmai vezetést tartanak: Nagy Szabolcs Balázs, Fülöp András, Koppány András.)

 

 

BESZÁMOLÓ A CASTRUM BENE EGYESÜLET 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Castrum Bene 2022. évi pénzügyi beszámolója

Castrum 24 (2021/1-2.)

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK
JOSIP VIŠNJIĆ: A Horvát Restaurálási Intézet régészeti kutatásai, illetve állagmegóvási-helyreállítási munkálatai Isztria középkori várain és erődítményein
NAGY SZABOLCS BALÁZS: Erődítések a várpalotai vár keleti külső oldalán az 1566. évi ostromig. A 2020-ban végzett régészeti feltárások tanulságai
HEGYI DÓRA: Reneszánsz kőfaragványok Füzér várából

KUTATÁSI JELENTÉSEK
MOLNÁR ISTVÁN: Rövid beszámoló az egykori kaposvári várnál 2020-ban végzett feltárásról
RINGER ISTVÁN–GIBER MIHÁLY–MAJER ZSÓFIA VERONIKA: Régészeti kutatások és építési munkák a sátoraljaújhelyi várban 2018-2020 között
MOLNÁR CSILLA–LÖFFLER ZSUZSANNA: Kutatási jelentés a szegedi vár „hármas pincéjéről”
GÁL VIKTOR: Szádvár 2020. évi régészeti kutatásának eredményei
BORUZS KATALIN: Előzetes jelentés a Visegrád, Sibrik-domb területén 2019-2020 folyamán végzett tervásatásról

A teljes szám letölthető itt

2022 Dombóvár – A Budavári Kft. – Várkapitányság Zrt. várkutatásai, 2018-2021

A CASTRUM BENE EGYESÜLET 26. VÁNDORGYŰLÉSE

 DOMBÓVÁR, 2022. június 17-19.

Dombóvári Művelődési Ház, Hunyadi tér 25.

 

Június 17. (péntek)
A dél-dunántúli várkutatás újabb eredményei

14.00-17.00. előadások:
Németh András: Kiegészítések a Tolna megyei vártopográfiához. Ismeretlen várak, új lokalizációk, fémleletek
Varga Máté – Molnár István: Somogyi várak kutatása 2005-2022 között
Molnár István: Berzence várának kutatása
Gere László: A szigetvári vár régészeti kutatásainak eredményei
Berta Adrián: A Tolna megyei Dombó várának régészeti kutatása

17.00. Dombóvár-Gólyavár és Dombóvár-Szigeterdő erősségeinek megtekintése (autóbusszal)

Június 18. (szombat)
 A Budavári Kft. – Várkapitányság Zrt. várkutatásai, 2018-2021

9.00- 15.30 előadások:
Fullár Zoltán: Várak, kastélyok és a ház a mesterséges tó mesterséges szigetén
Hegyi Dóra-Szoboszlay Gergely: Újabb adatok a budai vár nyugati kertjeinek közlekedési rendszeréhez
Magyar Károly: Várfalak mentén – Feltárások a budavári palota déli várfalainál (2021-22)
Klembala Zsombor-Mesterházy Gábor-Stibrányi Máté: Régészeti geofizikai kutatások épített környezetben. Felmérések a budai vár területén 2020-2021 között
Szabó Renáta-Fullár Zoltán: A Gellérthegy egykori építményeinek régészeti kutatása
Hegyi Dóra-Kékesi Márk: A középkori veszprémi vár az újabb kutatások tükrében
Hegyi Borbála-Jablonkai Dávid: Kutatások a sárospataki vár keleti városfala mentén
Nádai Zsófia-Jakab Attila: Kutatások a kisvárdai várban

15.30. Autóbuszos tanulmányút a kaposvári várhoz és a kaposszentjakabi kolostorhoz

Június 19. (vasárnap)
Tanulmányút

9.00-17.00 Autóbuszos tanulmányút Döbrököz – Tamási – Ozora – Simontornya váraihoz
(Simontornyán vonatcsatlakozás Budapest felé: 17.11.,17.27.)

Elmarad az egyesület őszi rendezvénye

Sajnálattal közöljük, hogy az egyesület eddig megszokott őszi, egynapos visegrádi rendezvénye elmarad.  Mint korábban több alkalommal, most is a legújabb kutatásokról terveztünk beszámolókat. A várásatások számának csökkenése és a tavasszal e témában már megtartott előadások miatt azonban nem vállalkozott kellő számú előadó az újabb eredmények bemutatására.  Emellett a múzeum a hagyományos október végi időpontban nem tudta biztosítani a fűthető előadótermet, s más helyszínt végül nem kívántunk választani. Gőzerővel dolgozunk, hogy 2023-ban Veszprémben az eddigiekhez hasonlóan sikeres vándorgyűlést szervezzünk.

A Castrum Bene Egyesület vezetősége