A Castrum Bene Egyesület az 1989. évben Mátrafüreden, Bene vára alatt tartott első tematikus középkori vártörténeti konferencia után egy évvel, 1990-ben alakult meg. Célja, hogy az erődítésekkel foglalkozó régészek, történészek, művészettörténészek, építészek és érdeklődő laikusok fórumaként szolgáljon, ahol mód nyílik az új kutatási eredmények bemutatására és az ismeretek kölcsönös cseréjére.

1989-től 1994-ig négy vártörténeti tanácskozás zajlott le hazánkban, majd a konferencia átlépte a határokat, a következő öt külföldön (Lengyelország -1996, Csehország - 1998, Szlovákia - 2000, Ausztria - 2003, Csehország - 2005) került megrendezésre. 2007-ben az erdélyi Nagyszeben adott otthont a nemzetközi tanácskozásnak, hogy azután 2009-ben, pontosan húsz évvel az első rendezvény után ismét a Mátrába térjen vissza. 2011 szeptemberében a szlovéniai Ljubljanában került sor a 12. nemzetközi konferenciára. A 13. rendezvény házigazdája 2013-ban újra az ausztriai Krems volt, s utoljára 2015 május 25 és 30 között Szlovákiában, a Magas Tátra lábánál gyűltek össze Közép-Európa várkutatói. A tervek szerint 2017-ben Dél-Lengyelországban, 2019-ben Horvátországban nyílik majd lehetőség minderre. A nemzetközi rendezvények szervezését ma már a hazai Castrum Bene Egyesülettől formálisan független Állandó Szervező Bizottság végzi, a magyar mellett lengyel, cseh, osztrák, szlovák, szlovén, horvát és román tagokkal. Magyarországot jelenleg Domokos György és Feld István képviseli, póttag Nagy Szabolcs.

1995-ben döntött az egyesület vezetősége egy rendszeres hazai vándorgyűlés megszervezéséről, mely az új kutatási eredmények bemutatása mellett immár két évtizede módot ad egy adott vidék erődítményeinek felkeresésére is.


Az eddigi vándorgyűlések helyszínei és témái:

1995 Simontornya - Várak a középkor végén
1996 Egervár - Várak a középkori határvidéken
1997 Sárospatak - A torony a várépítészetben
1998 Székesfehérvár - Török várak a Dunántúlon
1999 Gyula - Élet a várban
2000 Eger - A 13. század várai
2001 Keszthely - Korai várépítészet a Kárpát-medencében
2002 Visegrád - Paloták, kastélyok, udvarházak
2003 Vaja - A várkutatás módszerei
2004 Miskolc - 14. századi királyi rezidenciák
2005 Salgótarján-Salgóbánya - Hadiépítészet Mohácstól a Rákóczi-szabadságharcig
2006 Győr - A várkutatás írott és képi forrásai
2007 Kőszeg - Korai várépítészet a Nyugat-Dunántúlon
2008 Sárospatak - Várak grafikai ábrázolása
2009 Visegrád - Központok a XI. századi Magyarországon
2010 Bánd - Terminológia és tipológia a magyar várkutatásban
2011 Tokaj - Várak és erősségek a 16-17. században
2012 Szekszárd - Castellumok a középkori Magyarországon
2013 Nyárádszentlászló - Várkutatás Erdélyben
2014 Szögliget - Várkutatás Szlovákiában
2015 Szécsény - Palánkvárak Magyarországon
2016 Tata – Luxus és reprezentáció a középkori várakban

Az egyesület vezetősége kezdettől fogva túravezetőt állított össze a vándorgyűlésekre, az adott alkalommal felkeresett várakról. 2000-től kezdve kiadta a Castrum Bene Hírlevelet, melyben az előző év várkutatásairól szóló beszámolók mellett a legfontosabb szakmai hírek és információk kaptak helyet. Tagjaink itt olvashatták a legújabban megjelent várpublikációk és várakkal kapcsolatos munkák recenzióját is, ezenkívül bemutatkozások, szakmai viták gazdagítják az oldalakat. Ettől kezdve a Castrum Bene Hírlevélhez tartozott a Túravezető is, mely az adott vándorgyűlés kirándulásain szereplő várak, erődítések bemutatását tartalmazta képekkel és alaprajzokkal kiegészítve. Az eddigi túravezetők és hírlevek jelen honlapunkon is megtalálhatóak.
2005-től 2008-ig a Historiaantik Könyvesház Kiadóval együttműködve, már CASTRUM néven, nyomatott formában jelent meg a tudományos közleményeket is tartalmazó folyóratunk, amelyet 2009-től már maga az egyesület adott ki évente két alkalommal, az egyes rendezvények időpontjához időzítve. A korábbi hírlevelek felkerültek honlapunkra, a CASTRUM menüpontról anyaguk letölthető. Az újabb számokat nyomatott formában történt megjelenésük után általában néhány évvel tesszük közzé a honlapon. Folyóiratunkat - anyagi okokból 2012-től csak egy összevont szám formájában - az egyesület rendszeresen tagdíjat fizető tagjai ingyenesen kapják meg.
A Castrum Bene Egyesület az általában májusi háromnapos vándorgyűlésein kívül egy őszi egynapos visegrádi konferencián is lehetőséget biztosít az erődítésekkel foglalkozók számára a találkozásra és az információcserére. 1997-ben a visegrádi kutatások bemutatására, 2003-ban Sándorfi György várkutató halálának 10. évfordulóján, 2004-ben a várkutatás újabb eredményei  bemutatása kapcsán gyűltek össze az egyesület tagjai Visegrádon. 2005-ben Gerő Lászlóról emlékeztünk meg, 2006-ban ismét kutatási beszámolókra került sor, 2007-ben a várhelyreállításokról és -kiépítésekről tartottunk vitanapot. 2008-ban a Mátyás-kor várépítészetéről hangzottak el előadások, 2010-ben Szigliget vára és az újabb feltárások szerepeltek a programban, 2011-ben a Fejér megyei várkutatások, 2012-ben ismét az aktuális várfeltárások és tudományos eredmények alkották a programot. 2013 őszén a szomszédvárban, Esztergomban került sor a várakkal foglalkozó fiatal kutatók bemutatkozására, majd 2014 októberében ismét Visegrádon hangzottak el kutatási beszámolók - többek között Németújvár váráról. 2015 októberében az újkor erődítéseiről hangzottak el előadások, majd 2016 őszén a mai várkiépítések témakörében.

Célul tűzte ki az Egyesület a magyarországi vártopográfia létrehozását, melynek egyes kötetei egy-egy megye őskori és középkori erődítményeit gyűjtik össze. 2007-ben megjelent Borsod-Abaúj-Zemplén megye erősségeinek feldolgozása, 2009 őszén látott napvilágot a Heves megyét bemutató kötet, 2011-ben pedig a Fejér megye erősségeit tárgyaló harmadik munka. 2016-ban jelenik meg Nógrád, majd Komárom-Esztergom  megye feldolgozását tervezzük. Sorozatot indítottunk jeles várkutatóink tiszteletére is, így 2006-ban Nováki Gyulát, 2008-ban Koppány Tibort köszöntöttük 80. születésnapján egy-egy, a Historiaantik Könyvesházzal közösen megjelentetett, a vár- és kastélykutatás legújabb eredményeit bemutató tanulmánykötettel. A Fejér megyei kötetet is kiadó Civertan Bt. támogatta a 2011-ben, Feld István 60. születésnapjára megjelent tanulmánykötetet.

Az egyesület hivatalos székhelye: Mátyás Király Múzeum, 2025 Visegrád, Fő u. 23.
Az egyesület 2016-ban négy évre megválasztott vezetősége:
Feld István elnök (ELTE Régészettudományi Intézet)
Terei György titkár (Budapesti Történeti Múzeum)
Hegyi Dóra (ELTE Régészettudományi Intézet)
Nagy Szabolcs (Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum)
Elérhetőség: info@castrumbene.hu