Jelentkezési lap és előzetes program az egyesület 2018. évi vándorgyűlésére Egerváron

A jelentkezési lap és a vándorgyűlés előzetes programja az alábbi linken letölthető:
Jelentkezési lap és előzetes program

Megjelent a Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig című, Magyarország várainak topográfiája 4. kötete

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Castrum Bene Egyesület, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a Civertan Bt. közös kiadásában megjelent a Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig című, Magyarország várainak topográfiája 4. kötete.

Megvásárolható: Civertan Grafikai Stúdió: 1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: (06 1) 332 3261 – E-mail: civertan@civertan.hu

Megjelent a Castrum 20. száma

Megjelent a Castrum 20., 2017/1-2. száma. Kapható az ELTE Jegyzetboltjában,  Bp.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

Tanulmányok

Megyeri Edit: Középkori üvegleletek a solymári vár mélypincéjéből
Ritoók Ágnes: Zalavár 16-17. századi palánkerődítései
Liska András: Előzetes jelentés a gyulai vár palánkerődítéseinek területén 2015-ben elvégzett földtani és régészeti kutatásokról
Szabados Ákos: A fonyódi Alsóvár 

Kutatási jelentések

Dominik Repka-Peter Sater: Az apponyi vár (Oponický hrad) 2015. és 2016. évi régészeti kutatása és helyreállítása
Berta Adrián: Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2016-ban végzett régészeti kutatásról
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár 2016. évi tervásatásának eredményei
Ján Beljak-Noémi Beljak Pazinová: A zólyomi Pusztavár 2016. évi régészeti kutatása

Kirándulásvezetők

Buzás Gergely – Fedeles Tamás: A pécsi püspökvár a középkorban
Hancz Erika: Szigetvár vára
Mario Brdar: Valpó vára
Mario Brdar: Az eszéki erőd
Bartos György – Mag Hella: A siklósi vár

 

 

 

 

 

Megjelent a “Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig” című könyv

Megjelent a “Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig” című könyv
A Castrum Bene Egyesület és a Civertan Bt. közös munkája során jelenik meg Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig című vártopográfiai munka.
A felépítése hasonló a korábbiakhoz, az első részben a lokalizálható várak, erődítések kerülnek bemutatásra. Ezt követi az elpusztult, lokalizálható és nem lokalizálható erődítmények bemutatása, majd a további kutatást igénylő, bizonytalan-, illetve tévesen várnak tartott helyszínek, objektumok és adatok kerülnek sorra. A kötet utolsó nagy fejezetében a közel száz felmérési rajz, légifotó és térkép teszi teljessé a bemutatást.
Az az olvasó, aki már fogta kezében a korábbi köteteket, számos változást figyelhet meg, hiszen Fejér megye esetében sok, eddig sehol sem közzétett várat mutatnak be a szerzők. Természetesen a korábban már ismert helyszínekről is sok új kutatási eredmény kerül most a nagyközönség elé. A legjelentősebb változás azonban az, hogy az eddig vizsgált őskori, középkori és korai újkori erősségek mellett egy további korszak, a római kor változatos, a többitől teljesen elütő erődítései is megtalálhatóak a kötetben.
A könyv egyszerre ajánlható a szakembereknek, az érdeklődő laikusoknak és a lokálpatriótáknak, hogy belőle megismerhessék az egyes objektumok elhelyezkedését, terepi jellemzőit, a kutatás eddigi eredményeit és a legfrissebb irodalmát is. A teljes forrásanyag összegyűjtése azonban itt sem szerepelt a szerzők célkitűzései között, de bármilyen további munka alapjai lehetnek az egyes erőségekre vonatkozó szócikkek.
A kötet teljes terjedelmében színes, így a szövegek közti térképek is jobban értelmezhetőek. A könyvet záró légi felvételek végül egyfajta étvágygerjesztőnek is tekinthetőek, hogy az Olvasó személyesen is felkeresse a bemutatott Fejér megyei erődítéseket.

A kötet megvásárolható a Civertan Grafikai Stúdióban, Budapest VI. Izabella u. 69. (www.civertan.hu)

Megjelent a “Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére” című tanulmánykötet

Megjelent a “Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére” című tanulmánykötet
Feld István 60. születésnapjára a Castrum Bene Egyesület és a Civertan egy tanulmánykötettel lepte meg az Egyesület elnökét. A cikkek kapcsolódnak az ünnepelt szakmai munkásságához, a 30 tanulmányban főként a várakról, várkutatásról olvashatnak az érdeklődök, de kerámiák, kályhacsempék valamint Ozora is a tárgyalt témák közé került. Az ilyen típusú kiadványokhoz hasonlóan ebben az esetben is összegyűjtötték a szerkesztők Feld István bőséges irodalmi munkásságát. A kötet teljes terjedelmében színes, és keménytáblás.
A kötet megvásárolható a Civertan Grafikai Stúdióban Budapest VI. Izabella u. 69. (www.civertan.hu)
Tartalom

BARÁZ CSABA : „…faluk határait magok ügyével s hatalmával igazgatván…” Újabb adatok és felvetések a mátrai kősáncokkal kapcsolatban

B. BENKHARD LILLA – MENTÉNYI KLÁRA: Középkori várkápolna Kőszegen

DÉNES JÓZSEF: Gór, egy feltárt favár (castrum ligneum)

DOMOKOS GYÖRGY: Az emlékéremtől a kapufeliratig. Lipótvár építésének kezdete és befejezése

FÜLÖP ANDRÁS: A gyöngyösi kálvária „erődítése”

GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádváron végzett állagvédelmi munkák módszerei és tapasztalatai

HÉCZEY-MARKÓ ÁGNES – KOPPÁNY ANDRÁS: Falkutatás és régészeti feltárás a sümegi várban (2009 – 2010)

HORVÁTH RICHÁRD : Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon

KOPPÁNY TIBOR : A kastélyépíttető Ládonyi Demeter és rokonsága – Egy középbirtokos nemesi család pályafutása a 15 -16. században

KOVÁCS GYÖNGYI – SÜMEGI PÁL: Palánkvárak, fák, erdők – adatok a török kori palánkvárak faanyag felhasználásához

MARTIN KRENN – UTE SCHOLZ: Untersuchungen in der Kartause Aggsbach, Niederöstereich

MAGYAR KÁROLY: Többágú lőrések a középkor végi és kora újkori magyar várépítészetben

MÉSZÁROS ORSOLYA : Két bécsi kancsó egy váci polgár asztaláról

MORDOVIN MAXIM: Szécsény városának kora újkori palánkerődítése (A szécsényi Pintér-háznál feltárt maradványok alapján)

NAGY SZABOLCS BALÁZS: A Kompoltiak udvarháza a kisnánai várban

NOVÁKI GYULA: Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében

PÁLFFY GÉZA: Egy rendkívüli forrás a magyar politikai elit 16. századi földrajzi ismereteiről (Az 1526 és 1556 között török kézbe került magyarországi városok, várak és kastélyok összeírása a Német-római Birodalom rendjei számára)

POLGÁR BALÁZS : „…castro nostro de Wysegrad…” Károly Róbert 1323. évi rezidenciaválasztásának kérdésköre

PRAJDA KATALIN: Manetto di Jacopo Ammanatini, Ozorai Pipó építésze és a firenzei asztalosság

KATARINA PREDOVNIK: Die Burg Waldenberg in Oberkrain und sein archäologisches Fundgut

ADRIAN ANDREJ RUSU: Várad vára a XVI. századig

SIMON ZOLTÁN: Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítmények történetéhez

SÓFALVI ANDRÁS: A székelység középkori várai – Kísérlet egy székelyföldi vártipológia kidolgozására

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Egy huszita vár romjai a Sajó völgyében (Beszámoló a vadnai erősség kutatásáról)

TEREI GYÖRGY: Váralaprajzi felmérések hagyományos módszerei a kezdetektől a 20. század végéig

TOLNAI GERGELY: A várkutatás helyzete Komárom- Esztergom megyében

TOMKA GÁBOR: 16. századi kályhacsempék az ónodi vár ásatásából III. Erények, hősök, emberevők

VÉGH ANDRÁS: A budai királyi palota Michael von Saurau útleírásában (1567)

VIZI MÁRTA: Újkori kályha darabjai az ozorai várkastély régészeti feltárásából

WOLF MÁRIA: Adatok az ispáni várak szerepéhez az Árpád-kori Magyarországon