Az egyesület őszi, visegrádi rendezvénye

Az Egyesület őszi rendezvényére október 19-én kerül sor a visegrádi királyi palota előadótermében, témája az első Castrum Bene-konferencia 30. évfordulója.

Megjelent a Castrum 22. száma.

Megjelent a Castrum 22., 2019/1-2. száma. Kapható – a korábbi évfolyamokkal együtt – az ELTE Jegyzetboltjában,  Budapest.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK

SILVIJA PISK: Várkutatás a kortárs horvát történetírásban: kérdések és kihívások

ANDREJ JANEŠ: Közép- és Észak-horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkái

TATJANA TKALČEC: nemesség várai és kisebb erődített lakóhelyei Észak-Horvátországban az újabb régészeti adatok tükrében

GILLICH OLIVÉR: A tatai vár építéstörténete

KANÁSZ VIKTOR: Kanizsa 1601-es ostromának itáliai forrásairól és emlékeiről

VÉGH FERENC: Csáktornya várának ismeretlen alaprajza

MŰHELY

BILKEI IRÉN: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban

FÜLÖP ANDRÁS: A kaposvári végváriak szőlőhegyi szabályzata és várrendtartása a 17. század végéről

KUTATÁSI JELENTÉSEK

TEREI GYÖRGY – TAKÁCS ÁGOSTON: Feltárás a Budapest I. Táncsics M. u. 9. sz. telken, az Erdélyi bástya területén

MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2018. évi régészeti feltárásának eredményei

PÁNYA ISTVÁN – ROSTA SZABOLCS: Dunapataj-Szentkirály palánkvára 2016-17. évi kutatásainak összefoglalása

VÁNDOR LÁSZLÓ: Előzetes jelentés Őrtilos-Zrinyi-Újvár területén végzett régészeti feltárásról (2016-2017)

GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádvár 2018. évi régészeti kutatásainak eredményei

VÁRAK PEST MEGYÉBEN

MAG HELLA A váci vár

KOVÁCS GYÖNGYI Ipolydamásd, vár

FELD ISTVÁN A csővári vár

TEREI GYÖRGY Galgahévíz-Szentandráspart

FELD ISTVÁN A solymári vár

Castrum Bene Egyesület nyílt levele a műemlékvédelmi gyűjtemények helyzetéről

A Castrum Bene Egyesület közgyűlésén hozott határozat alapján az alábbi levelet intéztük dr. Orbán Balázs államtitkárhoz , s  hasonló szövegű levéllel fordultunk a gyűjtemények közvetlen felelőséhez, dr. Varga Mariann megbízott igazgatóhoz is, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ vezetőjéhez. Az utóbbitól kapott válasz ugyancsak alább olvasható.

 

Dr. Varga Mariann válasza:

Megjelent a Castrum 21. száma

Megjelent a Castrum 21., 2018/1-2. száma. Kapható – a korábbi évfolyamokkal együtt – az ELTE Jegyzetboltjában,  Budapest.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK

HORVÁTH RICHÁRD: Mikor vár a kastély? Módszertani megfontolások egy késő középkori „vár”-adattár ürügyén

MÜLLER RÓBERT: Keszthely-Fenékpuszta

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Vitatott korú „várak” a Bükkalján: Leányvár és Halomvár

NAGY SZABOLCS BALÁZS: Az újlaki várkastély a 15. században

MŰHELY

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Rakaca-Klastromtető. Egy eddig ismeretlen erődítés a Cserehát peremén?

KUTATÁSI JELENTÉSEK

MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2017. évi kutatásának eredményei

BÚTH MÁRIA–HEGYI DÓRA–NÁDAI ZSÓFIA–POKORNI LÁSZLÓ: Próbafeltárás a mosonmagyaróvári várban 2017-ben

HEGYI DÓRA: Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi várban 2015-2017 között

GÁL VIKTOR: Szádvár 2017. évi kutatásának újabb eredményei

KIRÁNDULÁSVEZETŐK

VÁNDOR LÁSZLÓ: Az egervári várkastély

KISS GÁBOR-ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS: Vasvár várai, templomai és erődített helyei

TATJANA TKALČEC: Nagykemlék (Veliki Kalnik) vára

SINIŠA PAMIĆ: Csányó (Čanjevo) vára

TATJANA TKALČEC: Varasd (Varaždin) vára

 

Megjelent a Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig című, Magyarország várainak topográfiája 4. kötete

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Castrum Bene Egyesület, a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum és a Civertan Bt. közös kiadásában megjelent a Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig című, Magyarország várainak topográfiája 4. kötete.

Megvásárolható: Civertan Grafikai Stúdió: 1064 Budapest, Izabella u. 69.
Telefon: (06 1) 332 3261 – E-mail: civertan@civertan.hu