2023 Veszprém – A várak mindennapi életének tárgyi emlékei

A várak mindennapi életének tárgyi emlékei
A Castrum Bene Egyesület XXVII. vándorgyűlése
Veszprém, 2023. július 7-9.
Helyszín: Laczkó Dezső Múzeum (Veszprém, Erzsébet sétány 1.)

2023. július 7. (péntek)

13.00 – 13.30. Megnyitó beszédek

Előadások: Újabb kutatások a Balaton-környék váraiban
13.30 – 14.50. 1. szekció: Várkutatások a Bakonyban és a Balaton-felvidéken
Győrffy-Villám Zsombor – Beszámoló a sümegi vár 2021. évi régészeti kutatásáról
Koppány András: A sümegi vár és helyreállításai
Koppány András – Fülöp András: Beszámoló a nagyvázsonyi vár tornyának falkutatásáról
14.50 – 15.15. Hozzászólások, vita

15.15 – 16.35. 2. szekció: Várkutatások Veszprémben
Hegyi Dóra
: Régészeti kutatások Veszprém várában
Szoboszlay Gergely: A középkori és kora újkori várfalak és erődítések a veszprémi várban az újabb kutatások tükrében
Kékesi Márk – Kristóf Virág: Egy veszprémi sziklaárok késő középkori leletanyaga
Szőke Balázs: A veszprémi várhegy látképei, a veszprémi vár korszakainak rajzi elméleti rekonstrukciója
16.35 – 16.50. Hozzászólások, vita

17.00 – 18.00. Tanulmányút a veszprémi várban (szakmai vezetést tart: Hegyi Dóra)

18.30 – 21.00. Fogadás, vacsora

2023. július 8. (szombat)

Előadások: A várak mindennapi életének tárgyi emlékei
9.00 – 10.30. 1. szekció: Társadalmi tagozódás, műveltség és kapcsolatok
Bilkei Irén: Várleltárak a késő középkori és kora újkori Zalából
Novák Ádám – Ringer István: Lakták-e uraik a pataki uradalom újhelyi várát? Gondolatkísérletek a régészeti kutatások eddigi eredményei alapján
Gál Erika – Berta Adrián: Állatcsontleletek Dombóvár-Gólyavárból
Hatházi Gábor – Belegrai Tamás – Kovács Bianka – Kovács Gyöngyi: Mindennapi élet a csókakői várban – Művelődés, társadalmi tagozódás és kapcsolatok a tárgyi emlékanyag alapján
10.30 – 11.00. Hozzászólások, vita, kávészünet
11.00 – 12.00. 2. szekció: Különleges fémleletek és tárgy-életutak
Pátkai Ádám Sándor
: Különleges leletek a vázsonykői hétköznapokban
Rákóczi Gergely: Ostromágyú feltárása Eger várában
Fajszi Csongor – Tóth Erik: Az egri vár keleti kapcsolatai a fémanyag tükrében
12.00 – 12.30. Hozzászólások, vita
12.30 – 13.30. Ebédszünet
13.30 – 14.30. 3. szekció: Higiénia és hulladékkezelés
Nagy Szabolcs Balázs: Elvesztették? Kidobták? Áthalmozták? – Gondolatok a bándi Essegvár sajátos helyzetű leletei kapcsán
Buránszki Nóra: Higiénia és hulladékkezelés a keresztes kori várakban, avagy miről árulkodnak a csatornák és a szemétgödrök
Miskolczi Melinda: Vizesárok vagy szemétlerakó? – Hulladék a diósgyőri várárokban
14.30 – 15.00. Hozzászólások, vita, kávészünet
15.00 – 16.00. Az egyesület éves közgyűlése

16.30 – 19.00. Tanulmányút a nagyvázsonyi várban (szakmai vezetést tart: Buzás Gergely)

19.00 – 21.00. Vacsora Nagyvázsonyban

2023. július 9. (vasárnap)

Tanulmányút Veszprém – Bánd-Essegvár – Somló – Sümeg – Veszprém útvonalon. (Szakmai vezetést tartanak: Nagy Szabolcs Balázs, Fülöp András, Koppány András.)

 

 

2022 Dombóvár – A Budavári Kft. – Várkapitányság Zrt. várkutatásai, 2018-2021

A CASTRUM BENE EGYESÜLET 26. VÁNDORGYŰLÉSE

 DOMBÓVÁR, 2022. június 17-19.

Dombóvári Művelődési Ház, Hunyadi tér 25.

 

Június 17. (péntek)
A dél-dunántúli várkutatás újabb eredményei

14.00-17.00. előadások:
Németh András: Kiegészítések a Tolna megyei vártopográfiához. Ismeretlen várak, új lokalizációk, fémleletek
Varga Máté – Molnár István: Somogyi várak kutatása 2005-2022 között
Molnár István: Berzence várának kutatása
Gere László: A szigetvári vár régészeti kutatásainak eredményei
Berta Adrián: A Tolna megyei Dombó várának régészeti kutatása

17.00. Dombóvár-Gólyavár és Dombóvár-Szigeterdő erősségeinek megtekintése (autóbusszal)

Június 18. (szombat)
 A Budavári Kft. – Várkapitányság Zrt. várkutatásai, 2018-2021

9.00- 15.30 előadások:
Fullár Zoltán: Várak, kastélyok és a ház a mesterséges tó mesterséges szigetén
Hegyi Dóra-Szoboszlay Gergely: Újabb adatok a budai vár nyugati kertjeinek közlekedési rendszeréhez
Magyar Károly: Várfalak mentén – Feltárások a budavári palota déli várfalainál (2021-22)
Klembala Zsombor-Mesterházy Gábor-Stibrányi Máté: Régészeti geofizikai kutatások épített környezetben. Felmérések a budai vár területén 2020-2021 között
Szabó Renáta-Fullár Zoltán: A Gellérthegy egykori építményeinek régészeti kutatása
Hegyi Dóra-Kékesi Márk: A középkori veszprémi vár az újabb kutatások tükrében
Hegyi Borbála-Jablonkai Dávid: Kutatások a sárospataki vár keleti városfala mentén
Nádai Zsófia-Jakab Attila: Kutatások a kisvárdai várban

15.30. Autóbuszos tanulmányút a kaposvári várhoz és a kaposszentjakabi kolostorhoz

Június 19. (vasárnap)
Tanulmányút

9.00-17.00 Autóbuszos tanulmányút Döbrököz – Tamási – Ozora – Simontornya váraihoz
(Simontornyán vonatcsatlakozás Budapest felé: 17.11.,17.27.)

2019 Vác – Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében

A Castrum Bene Egyesület XXV. vándorgyűlése

Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében
2019. május 10-12. Vác
Althann Vendégház, Budapesti főút 5.

 

Május 10. (péntek)
Újabb kutatások a budai várban

13.00-16.00. Előadások:

Végh András: Források és fantázia – A budai középkori királyi palota és újabb számítógépes rekonstrukciói

Magyar Károly: Adalékok a budavári középkori palota erődítéseihez az újabb ásatások tükrében

Papp Adrienn: Buda keleti városfalának átépítései a Szent János kaputól a Szent János templomig

Terei György: A budai Vár eddig nem ismert részlete – Feltárás az Erdélyi bástya területén

Bencze Zoltán: Vári liftek a várfalakon át

Mag Hella: A váci vár régészeti kutatásának története

16.00-tól: vezetés a váci várban és Szent Mihály templomnál (vezetést tart Mag Hella, Rácz Miklós)

 

Május 11. (szombat)
Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében

10.00-12.00. Előadások:

Feld István: Miklós Zsuzsa és a magyarországi várkutatás

Vágvölgyi Bence –Serlegi Gábor: Vár állott….most anomália. Pest megye erődítéseinek roncsolásmentes kutatása

Czajlik Zoltán: Várak a tájban. Pest megye erődítéseinek régészeti légi fényképezése

13.30-16.00. Elődások: 

Kulcsár Gabriella: Őskori várak Pest megye keleti régiójában

Kovács Gyöngyi: Miklós Zsuzsa nyomdokain – középkori s török kori várak Pest megye területén

Terei György: Árpád-kori várak és települések kapcsolata Pest megyében

Az egyesület éves közgyűlése

16.30. Tanulmányút Ipolydamásd – Damásd várához

 

Május 12. (vasárnap)
Tanulmányút

Vác – Csővár – Galgahévíz-Szentandráspart – Solymár – Budapest – Vác útvonalon
Érkezés Vácra kb. 19 óra

2018 Egervár – Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

2018. május 11-13. Egervár, várkastély

 

Május 11. (péntek)

Újabb várkutatások a délnyugat-magyarországi régióban

13.00-16.00.  előadások

Száraz Csilla: Bronzkori erődítések Zala megyében

Simmer Lívia: Ásatások Zalalövő és Egerszeg váraiban

Vándor László: Kutatások Zrínyiújvárban

Bilkei Irén: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban

Kanász Viktor: Kanizsa várának ostromai, különös tekintettel az 1601-es ostrom legújabban megismert itáliai forrásaira.

Orha Zoltán-Vándor László: Régészeti kutatások az egervári várban

16.00.  Az egervári várkastély és a ferences kolostortemplom megtekintése  Vándor László vezetésével

Május 12. (szombat)

Várkutatás Horvátországban

9.00-12.00. előadások

Silvija Pisk: Burgologija u suvremenoj hrvatskoj historiografiji: problem i izazovi
(Várkutatás a kortárs horvát történetírásban – kérdések és kihívások)

Andrej Janeš: Rezultati najnovijih arheoloških iskopavanja i konzervatorskih radova na izabranim primjerima burgova, mota i kurija središnje i sjeverne Hrvatske
(Közép- és Észak-Horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkálatai)

Ivan Alduk: Nova istraživanja srednjovjekovnih utvrda u zaleđu Dalmacije
(Középkori várak újabb kutatásai Dalmácia hátországában)

14.00-16.00. előadások

Juraj Belaj: Utvrđenja viteških redova u Hrvatskoj – stanje istraživanja
(Lovagrendi várak és erődítmények Horvátországban – kutatási helyzetkép)

Josip Višnjić: Srednjovjekovne utvrde i utvrđenja u Istri: novija arheološka i konzervatorska istraživanja
(Isztria középkori várai és erődítményei: újabb régészeti kutatások és állagmegóvási munkálatok)

16.00. Az egyesület éves közgyűlése

17.00. Tanulmányút Vasvárra. Vezetést tart: Zágorhidi Cigány Balázs múzeumigazgató

Május 13. (vasárnap)

Tanulmányút Horvátországban:
Nagykemlék (Veliki Kalnik), Csányó (Čanjevo) és Varasd (Varaždin) várainak felkeresése

2017 Pécs-Szigetvár – Őskori és római erődítések és továbbélésük a középkorban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Pécs-Szigetvár, 2017. május 26-28.

Társszervezők: Pécsi Tudományegyetem BTK Régészeti Tanszék, Szigetvári Várbaráti Kör

ŐSKORI ÉS RÓMAI ERŐDÍTÉSEK ÉS TOVÁBBÉLÉSÜK A KÖZÉPKORBAN


Május 26. péntek

13.00-15.30 Pécsi Egyetem, A várkutatás új eredményei a Dél-Dunántúlon

 Bartos György – Mag Hella: A siklósi vár kutatása

Hancz Erika :  Újabb kutatások Szigetváron

Berta Adrián: Dombóvár-Gólyavár 2016. évi régészeti feltárása.

Gáti Csilla:  A légi lidar lehetőségei a várkutatásban – a Mecsek rejtett földvárai

Blum András: Baranya várainak topográfiai adatgyűjtése

FedelesTamás:  A pécsi püspök vára és városa a középkorban

16.30:  vezetés a  pécsi Püspökvárban, utána az egyetem fogadása és vacsora, majd utazás Szigetvárra


Május 27. szombat

9.00-12.00 Szigetvár, Vigadó

Fischl Klára: Egy jellegzetes kora- és középső bronzkori településtípus Északkelet-Magyarországon. Erődítés vagy valami más?

Kulcsár Gabriella: Pest megye őskori földvárai

V. Szabó Gábor: A késő bronzkori hegyvidéki erődített települések funkciójáról a fémleletek tükrében

Czukor Péter – Priskin Anna – Szalontai Csaba – Szeverényi Vajk: Védhetelen védművek? Dél-alföldi késő bronzkori erődítések defenzív funkciójának vizsgálata

Szörényi Gábor: Vitatott korú erősségek a Bükkben

14.00 -17.00  Szigetvár, Vigadó

Visy Zsolt: Római erősségek és a kontinuitás

Buzás Gergely-Boruzs Katalin-Merva Szabina-Tolnai Katalin: Visegrád-Sibrik

Kelemen Márta Horváth István: Az esztergomi Várhegy római emlékei és az Árpád-kori királyi-érseki vár

Müller Róbert: Fenékpuszta

Végh András: Az aquincumi legiotábor romjainak továbbélése

Nagy Levente-Terei György: A korhatározás tipológiai kérdései

Szabó Máté: Légifotózás és várkutatás

17.00-18.00  az egyesület közgyűlése

18.00 vezetés a szigetvári várban, utána a Várbaráti Kör fogadása

Május 28. vasárnap

Egésznapos tanulmányút     Valpó/Valpovo – Eszék/Osijek – Siklós  útvonalon

 

2016 Tata – Luxus és reprezentáció a középkori várakban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XXII. VÁNDORGYŰLÉSE

Tata
Kuny Domokos Múzeum

2016. május 6-8.

LUXUS ÉS REPREZENTÁCIÓ A KÖZÉPKORI VÁRAKBAN

Május 6. péntek

13.00-16.00 Újabb várkutatások a régióban

Schmidtmayer Richárd: A vértesi erdőispánság

László János: A vitányvári régészeti kutatások eddigi eredményei (2012-2015)

Kovács Bianka: A gesztesi vár ásatásai és leletanyaguk

Schmidtmayer Richárd: Tata, mint királyi mellékrezidencia

16.00 Vezetés a tatai várban

Május 7. szombat

9.00-12.00

Horváth Richárd: Reprezentáció és luxus a késő középkori írott forrásokban

Buzás Gergely: Címerreprezentáció a középkori várakban

Magyar Károly: Luxus és reprezentáció a budai várban

Giber Mihály: Reprezentáció a késő középkori főpapi székhelyeken

14.00-16.00

Nagy Szabolcs Balázs: Hatalmi jelkép vagy divat – a szabályos váralaprajzok kérdése

Neumann Tibor: Reprezentáció és a Perényiek. A füzéri várkápolna szerepe és jelentősége

Kelényi Borbála: A középkori várúrnők luxustárgyai végrendeleteik tükrében

Feld István: Vélt vagy valós luxus- és presztízstárgyak a középkori nemesi várakból

16.00 Az egyesület éves közgyűlése

17.00 Tanulmányi kirándulás Neszmélybe

Május 8. vasárnap

Tanulmányi kirándulás: Vitányvár – Gesztes – Gerencsérvár – Vértesszentkereszt

2015 Szécsény – Palánkvárak Magyarországon

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XXI. VÁNDORGYŰLÉSE

Szécsény
Kubinyi Ferenc Múzeum

2015. május 8-10.

PALÁNKVÁRAK MAGYARORSZÁGON

Május 8. péntek

13.00-17.00 Újabb várkutatások a régióban

Nagy László – Giber Mihály: Kutatások az egri várban, 2014.

Fottová, Eva – Kučeráková, Kristína: Az alsófügedi erődített udvarház feltárása

Beljak Pažinová, Noémi – Beljak, Ján: A Dobronya és Petyusa várak területén folyó kutatások legújabb eredményei

Baráz Csaba – Holló Sándor: Földvár-kataszterezés a BNP területén

Mordovin Maxim: Régészeti kutatások Szécsényben

17.00-19.00 városnézés, múzeumlátogatás

Május 9. szombat

Palánkvárak

9.00-12.00

Mordovin Maxim: A magyarországi palánkvárak kutatása – bevezetés

Szörényi Gábor: Sajó-völgyi 13-15. századi palánkvárak

Smetanová, Petra – Bednár, Peter: A nyitrai vár 16. századi palánkja

Botoš, Alexander: A szabadkai (Rimaszombat) török vár

Gaál Attila: Szekszárd-Újpalánk

Vándor László: Zalaegerszegi és keszthelyi palánkerődítések

14.00-16.00

Kovács Gyöngyi: Dél-dunántúli török palánkok és az 1664-es Esterházy rajzok

Ritoók Ágnes: Zalavár 16-17. századi palánkerődítései

Liska András: Gyula palánkjai

Szivtek Róbert: Kanizsával szembeni végvidék 17. századi palánkerődítései

Tolnai Gergely: Zárszó és értékelés

16.00-17.00. Az egyesület közgyűlése

17.00-21.00 Tanulmányút Baglyaskőre, a BNP látogatóközpontjába

Május 10. vasárnap

Tanulmányút: Kékkő, Divény, és Fülek várainak megtekintése

2014 Szögliget – Várkutatás Szlovákiában

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XX. VÁNDORGYŰLÉSE

Szögliget

2014. május 2-4.

VÁRKUTATÁS SZLOVÁKIÁBAN

Május 2. péntek

13.00-16.00 A Sajó-völgy várai és Szádvár

Pusztai Tamás: A keleméri Mohosvár

Szörényi Gábor András: „Újrahasznosított várak” – Huszita erősségek és előzményeik a Sajó-völgyében

Gál Viktor: Szádvár története és régészeti kutatása

Kelemen Bálint – Gál Viktor: Szádvár XVI. század végi állapotának tömegrekonstrukciós kísérlete

László János: A Szádvárért Baráti Kör

16.00 kirándulás Szádvár várába

Május 3. szombat

Várkutatás Szlovákiában

(az előadások vagy magyarul hangzanak el, vagy szinkrontolmácsolásra kerül sor)

9.00-12.00

Beljak, Ján – Pažinová, Noémi – Šimkovic, Michal: Zólyom Puszta vár-Alsó vár, Ostrá Lúka-Petyusa, Dobronya

Beljak, Ján – Mordovin, Maxim – Šimkovic, Michal – Holeščák, Michal: A 2013. évi régészeti és építéstörténeti kutatás a kékkői várban

Beljak, Ján – Mordovin, Maxim – Šimkovic, Michal – Loydl, Albert: A 2013. évi régészeti és építéstörténeti kutatás a csábrági várban

Fottová, Eva – Kučeráková, Kristína – Šimkovic, Michal: A divényi vár ásatásának első lépései. A 2012.-2013. év kutatásának eredményei

14.00-16.00

Bielich, Mário – Bednár, Peter – Nemergút, Adrián: Várkutatás Északnyugat-Szlovákiában: Lietava, Hricsó, Budatin

Bednár, Peter – Poláková, Zuzana – Ruttkay, Matej – Smetanová, Petra – Šimkovic, Michal – Žaár, Ondrej: Új kutatási eredmények a nyitrai vár középkori formájáról

Bednár, Peter – Hlaváčová, Stanislava – Hreha, Rastislav – Rusnák, Rastislav – Šimkovic, Michal: Kutatások Kassa és Vinna váraiban

16.00 Kirándulás Torna várába

Május 4. vasárnap

8.00-18.00 Egész napos tanulmányút: Sáros – Kapi – Kassa – Hidasnémeti

2013 Nyárádszentlászló – Várkutatás Erdélyben

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XIX. VÁNDORGYŰLÉSE

Nyárádszentlászló

2013. május 22-26.

VÁRKUTATÁS ERDÉLYBEN

Május 22. szerda

8.00 Indulás

Útközben Sebesvár megtekintése

Május 23. csütörtök

9.00-10.00

Soós Zoltán: A marosvásárhelyi vár kutatása

Sófalvi András: Toronyvárak a Rika-erdőben

Csók Zsolt: A Szilágysomlyói-medence kora középkori erődítményei

10.30-12.00

Culic, Dan: Fortificaţia medievală de la Cheud, perspective de noi cercetări arheologice (A ködi vár régészeti kutatása)

Marcu-Istrate, Daniela: Cetatea Báthory din Şimleu Silvaniei (A szilágysomlyói Báthory vár)

Lupescu Radu: Vajdahunyad vára

Rusu, Adrian A.: Barcarozsnyó vára (14-16. sz.) – Cetatea Râşnovului (sec. 14-16)

13.00-19.00 Tanulmányi kirándulás: Nyárádszentlászló – Küküllővár (ispáni vár + Bethlen-kastély) – Gógánváralja-Újvár – Nyárádszentlászló

Május 24. péntek

8.00-20.00 Egész napos kirándulás: Nyárádszentlászló – Százkézd – Kőhalom – Földvár – Székelyudvarhely – Nyárádszentlászló

Május 25. szombat

8.00-9.30

Emődi Tamás: Adalékok a végvárrendszer Bihar megyei elemeinek kutatásához

Szőcs Péter: Erdőd és Aranyosmeggyes

Kopeczny Zsuzsanna: A temesvári Hunyadi kastély története az írott források és a régészeti kutatások tükrében

10.00-11.00

Botár István: Csík középkori várai

Kósa Béla: A csíkszeredai Mikó-vár a falkutatások tükrében

11.30-13.00

P. Kovács Klára: A szamosújvári vár legkorábbi alaprajza (1663)

Karczag Ákos: Görgény várának kuruc-kori ostroma

Szabó Tibor: Az erdélyi szorosok és hágók 18-19. századi erődítései, sáncai

13.00-19.00 Tanulmányi kirándulás: Nyárádszentlászló – Görgényszentimre – Marosvécs – Disznajó – Nyárádszentlászló

Május 26. vasárnap

8.00 Hazautazás Radnót megtekintésével

2012 Szekszárd – Castellumok a középkori Magyarországon

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XVIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Szekszárd

2012. május 11-13.

CASTELLUMOK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Május 11. péntek

Helyszín a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Könyvtárterme

14.00-15.10

Miklós Zsuzsa: Várkutatás Tolnában

Bertók Gábor: A lengyeli kultúra erődítései a Dél-Dunántúlon

Szabó Máté: Pannonia limesének tolnai szakasza

15.30-16.30

Csányi Viktor – Szabó Géza: Dombóvár-Gólyavár az újabb régészeti megfigyelések tükrében

Gaál Attila: A török Palánk

Vizi Márta: Újabb régészeti adatok a szekszárdi várról

17.00 Az egyesület éves közgyűlése

19. 00 A Wosinsky Mór Megyei Múzeum „Örökségünk. Tolna megye évszázadai”, valamint a régészeti kiállításainak megtekintése vezetéssel. Baráti találkozó a könyvtárteremben

Május 12. szombat

Helyszín a Vármegyeháza díszterme (Béla tér 1.)

9.00-10.00

Horváth Richárd: Mitől castrum a castellum? A terminológia buktatói és a források

Miklós Zsuzsa: Őcsény castelluma

10.30-11.30

Vándor László: Botszentgyörgy – egy várszerű castellum

Aradi Csilla: Gálosfa-Szerdahely

11.30 A vármegyeháza romkertjének megtekintése

13.30-14.30

Gere László: Szigetvár – castellum vagy castrum?

László Csaba: Várpalota mint castellum

15.00-16.30

Nagy Szabolcs: Kisnána mint castellum

Eleki Nándor – Virágos Gábor: Nyírbátor mint castellum

Chotěbor, Petr (Prága): Tvrzek Csehországban

17.00 Tanulmányút autóbusszal Ete középkori-kora újkori mezővároshoz és az őcsényi castellumhoz

Május 13. vasárnap

Tanulmányút autóbusszal a tolna-baranyai határvidék váraihoz:
Szekszárd – Váralja-Várfő – Szászvár – Magyaregregy-Márévár – Kaposszekcső-Leányvár – Dombóvár-Gólyavár – Szigeterdő – Döbrököz-vár – Szekszárd