2019 Vác – Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében

A Castrum Bene Egyesület XXV. vándorgyűlése

Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében
2019. május 10-12. Vác
Althann Vendégház, Budapesti főút 5.

 

Május 10. (péntek)
Újabb kutatások a budai várban

13.00-16.00. Előadások:

Végh András: Források és fantázia – A budai középkori királyi palota és újabb számítógépes rekonstrukciói

Magyar Károly: Adalékok a budavári középkori palota erődítéseihez az újabb ásatások tükrében

Papp Adrienn: Buda keleti városfalának átépítései a Szent János kaputól a Szent János templomig

Terei György: A budai Vár eddig nem ismert részlete – Feltárás az Erdélyi bástya területén

Bencze Zoltán: Vári liftek a várfalakon át

Mag Hella: A váci vár régészeti kutatásának története

16.00-tól: vezetés a váci várban és Szent Mihály templomnál (vezetést tart Mag Hella, Rácz Miklós)

 

Május 11. (szombat)
Miklós Zsuzsa és munkatársainak várkutatásai Pest megyében

10.00-12.00. Előadások:

Feld István: Miklós Zsuzsa és a magyarországi várkutatás

Vágvölgyi Bence –Serlegi Gábor: Vár állott….most anomália. Pest megye erődítéseinek roncsolásmentes kutatása

Czajlik Zoltán: Várak a tájban. Pest megye erődítéseinek régészeti légi fényképezése

13.30-16.00. Elődások: 

Kulcsár Gabriella: Őskori várak Pest megye keleti régiójában

Kovács Gyöngyi: Miklós Zsuzsa nyomdokain – középkori s török kori várak Pest megye területén

Terei György: Árpád-kori várak és települések kapcsolata Pest megyében

Az egyesület éves közgyűlése

16.30. Tanulmányút Ipolydamásd – Damásd várához

 

Május 12. (vasárnap)
Tanulmányút

Vác – Csővár – Galgahévíz-Szentandráspart – Solymár – Budapest – Vác útvonalon
Érkezés Vácra kb. 19 óra

2018 Egervár – Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXIV. VÁNDORGYŰLÉSE

Várkutatás a határ két oldalán: Délnyugat-Magyarország és Horvátország

2018. május 11-13. Egervár, várkastély

 

Május 11. (péntek)

Újabb várkutatások a délnyugat-magyarországi régióban

13.00-16.00.  előadások

Száraz Csilla: Bronzkori erődítések Zala megyében

Simmer Lívia: Ásatások Zalalövő és Egerszeg váraiban

Vándor László: Kutatások Zrínyiújvárban

Bilkei Irén: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban

Kanász Viktor: Kanizsa várának ostromai, különös tekintettel az 1601-es ostrom legújabban megismert itáliai forrásaira.

Orha Zoltán-Vándor László: Régészeti kutatások az egervári várban

16.00.  Az egervári várkastély és a ferences kolostortemplom megtekintése  Vándor László vezetésével

Május 12. (szombat)

Várkutatás Horvátországban

9.00-12.00. előadások

Silvija Pisk: Burgologija u suvremenoj hrvatskoj historiografiji: problem i izazovi
(Várkutatás a kortárs horvát történetírásban – kérdések és kihívások)

Andrej Janeš: Rezultati najnovijih arheoloških iskopavanja i konzervatorskih radova na izabranim primjerima burgova, mota i kurija središnje i sjeverne Hrvatske
(Közép- és Észak-Horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkálatai)

Ivan Alduk: Nova istraživanja srednjovjekovnih utvrda u zaleđu Dalmacije
(Középkori várak újabb kutatásai Dalmácia hátországában)

14.00-16.00. előadások

Juraj Belaj: Utvrđenja viteških redova u Hrvatskoj – stanje istraživanja
(Lovagrendi várak és erődítmények Horvátországban – kutatási helyzetkép)

Josip Višnjić: Srednjovjekovne utvrde i utvrđenja u Istri: novija arheološka i konzervatorska istraživanja
(Isztria középkori várai és erődítményei: újabb régészeti kutatások és állagmegóvási munkálatok)

16.00. Az egyesület éves közgyűlése

17.00. Tanulmányút Vasvárra. Vezetést tart: Zágorhidi Cigány Balázs múzeumigazgató

Május 13. (vasárnap)

Tanulmányút Horvátországban:
Nagykemlék (Veliki Kalnik), Csányó (Čanjevo) és Varasd (Varaždin) várainak felkeresése

2017 Pécs-Szigetvár – Őskori és római erődítések és továbbélésük a középkorban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Pécs-Szigetvár, 2017. május 26-28.

Társszervezők: Pécsi Tudományegyetem BTK Régészeti Tanszék, Szigetvári Várbaráti Kör

ŐSKORI ÉS RÓMAI ERŐDÍTÉSEK ÉS TOVÁBBÉLÉSÜK A KÖZÉPKORBAN


Május 26. péntek

13.00-15.30 Pécsi Egyetem, A várkutatás új eredményei a Dél-Dunántúlon

 Bartos György – Mag Hella: A siklósi vár kutatása

Hancz Erika :  Újabb kutatások Szigetváron

Berta Adrián: Dombóvár-Gólyavár 2016. évi régészeti feltárása.

Gáti Csilla:  A légi lidar lehetőségei a várkutatásban – a Mecsek rejtett földvárai

Blum András: Baranya várainak topográfiai adatgyűjtése

FedelesTamás:  A pécsi püspök vára és városa a középkorban

16.30:  vezetés a  pécsi Püspökvárban, utána az egyetem fogadása és vacsora, majd utazás Szigetvárra


Május 27. szombat

9.00-12.00 Szigetvár, Vigadó

Fischl Klára: Egy jellegzetes kora- és középső bronzkori településtípus Északkelet-Magyarországon. Erődítés vagy valami más?

Kulcsár Gabriella: Pest megye őskori földvárai

V. Szabó Gábor: A késő bronzkori hegyvidéki erődített települések funkciójáról a fémleletek tükrében

Czukor Péter – Priskin Anna – Szalontai Csaba – Szeverényi Vajk: Védhetelen védművek? Dél-alföldi késő bronzkori erődítések defenzív funkciójának vizsgálata

Szörényi Gábor: Vitatott korú erősségek a Bükkben

14.00 -17.00  Szigetvár, Vigadó

Visy Zsolt: Római erősségek és a kontinuitás

Buzás Gergely-Boruzs Katalin-Merva Szabina-Tolnai Katalin: Visegrád-Sibrik

Kelemen Márta Horváth István: Az esztergomi Várhegy római emlékei és az Árpád-kori királyi-érseki vár

Müller Róbert: Fenékpuszta

Végh András: Az aquincumi legiotábor romjainak továbbélése

Nagy Levente-Terei György: A korhatározás tipológiai kérdései

Szabó Máté: Légifotózás és várkutatás

17.00-18.00  az egyesület közgyűlése

18.00 vezetés a szigetvári várban, utána a Várbaráti Kör fogadása

Május 28. vasárnap

Egésznapos tanulmányút     Valpó/Valpovo – Eszék/Osijek – Siklós  útvonalon

 

2016 Tata – Luxus és reprezentáció a középkori várakban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XXII. VÁNDORGYŰLÉSE

Tata
Kuny Domokos Múzeum

2016. május 6-8.

LUXUS ÉS REPREZENTÁCIÓ A KÖZÉPKORI VÁRAKBAN

Május 6. péntek

13.00-16.00 Újabb várkutatások a régióban

Schmidtmayer Richárd: A vértesi erdőispánság

László János: A vitányvári régészeti kutatások eddigi eredményei (2012-2015)

Kovács Bianka: A gesztesi vár ásatásai és leletanyaguk

Schmidtmayer Richárd: Tata, mint királyi mellékrezidencia

16.00 Vezetés a tatai várban

Május 7. szombat

9.00-12.00

Horváth Richárd: Reprezentáció és luxus a késő középkori írott forrásokban

Buzás Gergely: Címerreprezentáció a középkori várakban

Magyar Károly: Luxus és reprezentáció a budai várban

Giber Mihály: Reprezentáció a késő középkori főpapi székhelyeken

14.00-16.00

Nagy Szabolcs Balázs: Hatalmi jelkép vagy divat – a szabályos váralaprajzok kérdése

Neumann Tibor: Reprezentáció és a Perényiek. A füzéri várkápolna szerepe és jelentősége

Kelényi Borbála: A középkori várúrnők luxustárgyai végrendeleteik tükrében

Feld István: Vélt vagy valós luxus- és presztízstárgyak a középkori nemesi várakból

16.00 Az egyesület éves közgyűlése

17.00 Tanulmányi kirándulás Neszmélybe

Május 8. vasárnap

Tanulmányi kirándulás: Vitányvár – Gesztes – Gerencsérvár – Vértesszentkereszt

2015 Szécsény – Palánkvárak Magyarországon

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XXI. VÁNDORGYŰLÉSE

Szécsény
Kubinyi Ferenc Múzeum

2015. május 8-10.

PALÁNKVÁRAK MAGYARORSZÁGON

Május 8. péntek

13.00-17.00 Újabb várkutatások a régióban

Nagy László – Giber Mihály: Kutatások az egri várban, 2014.

Fottová, Eva – Kučeráková, Kristína: Az alsófügedi erődített udvarház feltárása

Beljak Pažinová, Noémi – Beljak, Ján: A Dobronya és Petyusa várak területén folyó kutatások legújabb eredményei

Baráz Csaba – Holló Sándor: Földvár-kataszterezés a BNP területén

Mordovin Maxim: Régészeti kutatások Szécsényben

17.00-19.00 városnézés, múzeumlátogatás

Május 9. szombat

Palánkvárak

9.00-12.00

Mordovin Maxim: A magyarországi palánkvárak kutatása – bevezetés

Szörényi Gábor: Sajó-völgyi 13-15. századi palánkvárak

Smetanová, Petra – Bednár, Peter: A nyitrai vár 16. századi palánkja

Botoš, Alexander: A szabadkai (Rimaszombat) török vár

Gaál Attila: Szekszárd-Újpalánk

Vándor László: Zalaegerszegi és keszthelyi palánkerődítések

14.00-16.00

Kovács Gyöngyi: Dél-dunántúli török palánkok és az 1664-es Esterházy rajzok

Ritoók Ágnes: Zalavár 16-17. századi palánkerődítései

Liska András: Gyula palánkjai

Szivtek Róbert: Kanizsával szembeni végvidék 17. századi palánkerődítései

Tolnai Gergely: Zárszó és értékelés

16.00-17.00. Az egyesület közgyűlése

17.00-21.00 Tanulmányút Baglyaskőre, a BNP látogatóközpontjába

Május 10. vasárnap

Tanulmányút: Kékkő, Divény, és Fülek várainak megtekintése

2014 Szögliget – Várkutatás Szlovákiában

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XX. VÁNDORGYŰLÉSE

Szögliget

2014. május 2-4.

VÁRKUTATÁS SZLOVÁKIÁBAN

Május 2. péntek

13.00-16.00 A Sajó-völgy várai és Szádvár

Pusztai Tamás: A keleméri Mohosvár

Szörényi Gábor András: „Újrahasznosított várak” – Huszita erősségek és előzményeik a Sajó-völgyében

Gál Viktor: Szádvár története és régészeti kutatása

Kelemen Bálint – Gál Viktor: Szádvár XVI. század végi állapotának tömegrekonstrukciós kísérlete

László János: A Szádvárért Baráti Kör

16.00 kirándulás Szádvár várába

Május 3. szombat

Várkutatás Szlovákiában

(az előadások vagy magyarul hangzanak el, vagy szinkrontolmácsolásra kerül sor)

9.00-12.00

Beljak, Ján – Pažinová, Noémi – Šimkovic, Michal: Zólyom Puszta vár-Alsó vár, Ostrá Lúka-Petyusa, Dobronya

Beljak, Ján – Mordovin, Maxim – Šimkovic, Michal – Holeščák, Michal: A 2013. évi régészeti és építéstörténeti kutatás a kékkői várban

Beljak, Ján – Mordovin, Maxim – Šimkovic, Michal – Loydl, Albert: A 2013. évi régészeti és építéstörténeti kutatás a csábrági várban

Fottová, Eva – Kučeráková, Kristína – Šimkovic, Michal: A divényi vár ásatásának első lépései. A 2012.-2013. év kutatásának eredményei

14.00-16.00

Bielich, Mário – Bednár, Peter – Nemergút, Adrián: Várkutatás Északnyugat-Szlovákiában: Lietava, Hricsó, Budatin

Bednár, Peter – Poláková, Zuzana – Ruttkay, Matej – Smetanová, Petra – Šimkovic, Michal – Žaár, Ondrej: Új kutatási eredmények a nyitrai vár középkori formájáról

Bednár, Peter – Hlaváčová, Stanislava – Hreha, Rastislav – Rusnák, Rastislav – Šimkovic, Michal: Kutatások Kassa és Vinna váraiban

16.00 Kirándulás Torna várába

Május 4. vasárnap

8.00-18.00 Egész napos tanulmányút: Sáros – Kapi – Kassa – Hidasnémeti

2013 Nyárádszentlászló – Várkutatás Erdélyben

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XIX. VÁNDORGYŰLÉSE

Nyárádszentlászló

2013. május 22-26.

VÁRKUTATÁS ERDÉLYBEN

Május 22. szerda

8.00 Indulás

Útközben Sebesvár megtekintése

Május 23. csütörtök

9.00-10.00

Soós Zoltán: A marosvásárhelyi vár kutatása

Sófalvi András: Toronyvárak a Rika-erdőben

Csók Zsolt: A Szilágysomlyói-medence kora középkori erődítményei

10.30-12.00

Culic, Dan: Fortificaţia medievală de la Cheud, perspective de noi cercetări arheologice (A ködi vár régészeti kutatása)

Marcu-Istrate, Daniela: Cetatea Báthory din Şimleu Silvaniei (A szilágysomlyói Báthory vár)

Lupescu Radu: Vajdahunyad vára

Rusu, Adrian A.: Barcarozsnyó vára (14-16. sz.) – Cetatea Râşnovului (sec. 14-16)

13.00-19.00 Tanulmányi kirándulás: Nyárádszentlászló – Küküllővár (ispáni vár + Bethlen-kastély) – Gógánváralja-Újvár – Nyárádszentlászló

Május 24. péntek

8.00-20.00 Egész napos kirándulás: Nyárádszentlászló – Százkézd – Kőhalom – Földvár – Székelyudvarhely – Nyárádszentlászló

Május 25. szombat

8.00-9.30

Emődi Tamás: Adalékok a végvárrendszer Bihar megyei elemeinek kutatásához

Szőcs Péter: Erdőd és Aranyosmeggyes

Kopeczny Zsuzsanna: A temesvári Hunyadi kastély története az írott források és a régészeti kutatások tükrében

10.00-11.00

Botár István: Csík középkori várai

Kósa Béla: A csíkszeredai Mikó-vár a falkutatások tükrében

11.30-13.00

P. Kovács Klára: A szamosújvári vár legkorábbi alaprajza (1663)

Karczag Ákos: Görgény várának kuruc-kori ostroma

Szabó Tibor: Az erdélyi szorosok és hágók 18-19. századi erődítései, sáncai

13.00-19.00 Tanulmányi kirándulás: Nyárádszentlászló – Görgényszentimre – Marosvécs – Disznajó – Nyárádszentlászló

Május 26. vasárnap

8.00 Hazautazás Radnót megtekintésével

2012 Szekszárd – Castellumok a középkori Magyarországon

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XVIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Szekszárd

2012. május 11-13.

CASTELLUMOK A KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON

Május 11. péntek

Helyszín a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Könyvtárterme

14.00-15.10

Miklós Zsuzsa: Várkutatás Tolnában

Bertók Gábor: A lengyeli kultúra erődítései a Dél-Dunántúlon

Szabó Máté: Pannonia limesének tolnai szakasza

15.30-16.30

Csányi Viktor – Szabó Géza: Dombóvár-Gólyavár az újabb régészeti megfigyelések tükrében

Gaál Attila: A török Palánk

Vizi Márta: Újabb régészeti adatok a szekszárdi várról

17.00 Az egyesület éves közgyűlése

19. 00 A Wosinsky Mór Megyei Múzeum „Örökségünk. Tolna megye évszázadai”, valamint a régészeti kiállításainak megtekintése vezetéssel. Baráti találkozó a könyvtárteremben

Május 12. szombat

Helyszín a Vármegyeháza díszterme (Béla tér 1.)

9.00-10.00

Horváth Richárd: Mitől castrum a castellum? A terminológia buktatói és a források

Miklós Zsuzsa: Őcsény castelluma

10.30-11.30

Vándor László: Botszentgyörgy – egy várszerű castellum

Aradi Csilla: Gálosfa-Szerdahely

11.30 A vármegyeháza romkertjének megtekintése

13.30-14.30

Gere László: Szigetvár – castellum vagy castrum?

László Csaba: Várpalota mint castellum

15.00-16.30

Nagy Szabolcs: Kisnána mint castellum

Eleki Nándor – Virágos Gábor: Nyírbátor mint castellum

Chotěbor, Petr (Prága): Tvrzek Csehországban

17.00 Tanulmányút autóbusszal Ete középkori-kora újkori mezővároshoz és az őcsényi castellumhoz

Május 13. vasárnap

Tanulmányút autóbusszal a tolna-baranyai határvidék váraihoz:
Szekszárd – Váralja-Várfő – Szászvár – Magyaregregy-Márévár – Kaposszekcső-Leányvár – Dombóvár-Gólyavár – Szigeterdő – Döbrököz-vár – Szekszárd

2011 Tokaj – Várak és erősségek a 16-17. században

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XVII. VÁNDORGYŰLÉSE

Tokaj

2011. május 6-8.

VÁRAK ÉS ERŐSSÉGEK A 16-17. SZÁZADBAN

Május 6. péntek

14.00-16.00 A megye és a tokaji vár kutatása

Szörényi Gábor – Gál-Mlakár Viktor: Várkutatás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Horváth Richárd: Tokaj és a Szapolyaiak

Kenyeres István: A tokaji vár élelmezése a 16. század második felében, avagy tokaji bort ittak-e a tokaji katonák?

Domokos György: Tokaj 17. századi ábrázolásai

16.30 Hajókirándulással összekötött látogatás a tokaji vár maradványaihoz Makoldi Miklós vezetésével

Utána fogadás a Városi Múzeumban

Május 7. szombat

Várak és erősségek a 16-17. században

9.00-12.00

Kelenik József: Végvár és stratégia: a végvári rendszer helye és szerepe az ország védelmében

Hegyi Klára: A török végvárrendszer

Végh Ferenc: A Balaton-felvidék várai a 16-17. században

Bagi Zoltán: Lambert Lambion és Szeged

14.00-16.00

Tolnai Gergely: A palánkvárak szerkezetéről és építési módjairól

Szvitek Róbert: Kiskomárom végvár építéstörténete

Tomka Gábor: Szendrő várai

Kovács Gyöngyi – Rózsás Márton – Éder Katalin – Gál Erika – Sümegi Pál: 100 év az oszmán birodalom peremén – Egy Dráva menti török palánkvár

16.00-17.00 Az egyesület éves közgyűlése

17.30 Autóbuszos tanulmányút a szabolcsi ispánsági várhoz

Május 8. vasárnap

Autóbuszos tanulmányút a Sátoraljaújhely – Golop – Monok – Szerencs útvonalon az újhelyi várásatás és a késő reneszánsz kastélyok megtekintésére

2010 Bánd – Terminológia és tipológia a magyar várkutatásban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XVI. VÁNDORGYŰLÉSE

Bánd

2010. május 28-30.

TERMINOLÓGIA ÉS TIPOLÓGIA A MAGYAR VÁRKUTATÁSBAN

Május 28. péntek

14.00-15.00 Veszprém és a szomszédos megyék várkutatása

Horváth Richárd: Veszprém megyei várak kutatásai

Tolnai Gergely: A várkutatás állása Komárom-Esztergom megyében

Terei György: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig (Magyarország várainak topográfiája 3. előkészítési munkálatai)

15.30-16.30 Újabb Veszprém megyei várfeltárások

Gere László – Koppány András: Kutatás a nagyvázsonyi várban

Koppány András: Csobánc várának feltárása

Gere László: Szigliget vára

16.30-17.30 Az egyesület éves közgyűlése

18.00 Essegvár romjainak megtekintése Rainer Pál, Paál József, és Erdősi Ferenc vezetésével

Május 29. szombat

9.00-16.00

Tomka Gábor: Megjegyzések a XI. Nemzetközi Castrum Bene Konferencia előadásairól

Horváth Richárd: Vannak-e terminológiai problémák a várkutatásban történész szemmel?

Terei György: Lehet-e csak tipológiai jelleg alapján datálni várakat?

Miklós Zsuzsa: Az Árpád-kori várak elnevezési problémái

Feld István: A toronytól a palotáig

Tolnai Gergely: Kisebb erődítések a török korban (erődített templomok, palánkok)

Bodó Balázs: Barbakánok a középkori és kora újkori Magyarországon. Terminológiai és datálási problémák

Domokos György: Az olasz erődépítészeti rendszer terminológiája

16.30 Tanulmányi kirándulás a cseszneki várhoz Rácz Miklós vezetésével

Május 30. vasárnap

Kirándulás a Döbrönte – Somló – Sümeg – Devecser útvonalon Kupovics Renáta, Fülöp András, és Koppány András vezetésével