Megjelent a “Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére” című tanulmánykötet

Megjelent a “Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére” című tanulmánykötet
Feld István 60. születésnapjára a Castrum Bene Egyesület és a Civertan egy tanulmánykötettel lepte meg az Egyesület elnökét. A cikkek kapcsolódnak az ünnepelt szakmai munkásságához, a 30 tanulmányban főként a várakról, várkutatásról olvashatnak az érdeklődök, de kerámiák, kályhacsempék valamint Ozora is a tárgyalt témák közé került. Az ilyen típusú kiadványokhoz hasonlóan ebben az esetben is összegyűjtötték a szerkesztők Feld István bőséges irodalmi munkásságát. A kötet teljes terjedelmében színes, és keménytáblás.
A kötet megvásárolható a Civertan Grafikai Stúdióban Budapest VI. Izabella u. 69. (www.civertan.hu)
Tartalom

BARÁZ CSABA : „…faluk határait magok ügyével s hatalmával igazgatván…” Újabb adatok és felvetések a mátrai kősáncokkal kapcsolatban

B. BENKHARD LILLA – MENTÉNYI KLÁRA: Középkori várkápolna Kőszegen

DÉNES JÓZSEF: Gór, egy feltárt favár (castrum ligneum)

DOMOKOS GYÖRGY: Az emlékéremtől a kapufeliratig. Lipótvár építésének kezdete és befejezése

FÜLÖP ANDRÁS: A gyöngyösi kálvária „erődítése”

GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádváron végzett állagvédelmi munkák módszerei és tapasztalatai

HÉCZEY-MARKÓ ÁGNES – KOPPÁNY ANDRÁS: Falkutatás és régészeti feltárás a sümegi várban (2009 – 2010)

HORVÁTH RICHÁRD : Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon

KOPPÁNY TIBOR : A kastélyépíttető Ládonyi Demeter és rokonsága – Egy középbirtokos nemesi család pályafutása a 15 -16. században

KOVÁCS GYÖNGYI – SÜMEGI PÁL: Palánkvárak, fák, erdők – adatok a török kori palánkvárak faanyag felhasználásához

MARTIN KRENN – UTE SCHOLZ: Untersuchungen in der Kartause Aggsbach, Niederöstereich

MAGYAR KÁROLY: Többágú lőrések a középkor végi és kora újkori magyar várépítészetben

MÉSZÁROS ORSOLYA : Két bécsi kancsó egy váci polgár asztaláról

MORDOVIN MAXIM: Szécsény városának kora újkori palánkerődítése (A szécsényi Pintér-háznál feltárt maradványok alapján)

NAGY SZABOLCS BALÁZS: A Kompoltiak udvarháza a kisnánai várban

NOVÁKI GYULA: Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében

PÁLFFY GÉZA: Egy rendkívüli forrás a magyar politikai elit 16. századi földrajzi ismereteiről (Az 1526 és 1556 között török kézbe került magyarországi városok, várak és kastélyok összeírása a Német-római Birodalom rendjei számára)

POLGÁR BALÁZS : „…castro nostro de Wysegrad…” Károly Róbert 1323. évi rezidenciaválasztásának kérdésköre

PRAJDA KATALIN: Manetto di Jacopo Ammanatini, Ozorai Pipó építésze és a firenzei asztalosság

KATARINA PREDOVNIK: Die Burg Waldenberg in Oberkrain und sein archäologisches Fundgut

ADRIAN ANDREJ RUSU: Várad vára a XVI. századig

SIMON ZOLTÁN: Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítmények történetéhez

SÓFALVI ANDRÁS: A székelység középkori várai – Kísérlet egy székelyföldi vártipológia kidolgozására

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Egy huszita vár romjai a Sajó völgyében (Beszámoló a vadnai erősség kutatásáról)

TEREI GYÖRGY: Váralaprajzi felmérések hagyományos módszerei a kezdetektől a 20. század végéig

TOLNAI GERGELY: A várkutatás helyzete Komárom- Esztergom megyében

TOMKA GÁBOR: 16. századi kályhacsempék az ónodi vár ásatásából III. Erények, hősök, emberevők

VÉGH ANDRÁS: A budai királyi palota Michael von Saurau útleírásában (1567)

VIZI MÁRTA: Újkori kályha darabjai az ozorai várkastély régészeti feltárásából

WOLF MÁRIA: Adatok az ispáni várak szerepéhez az Árpád-kori Magyarországon