Castrum 16 (2013/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Bakonyi Regina: A disznajói udvarház kutatása   5-28
Hegyi Dóra – Koppány András – Rainer Pál: Kutatások Csonánc várában   29-64
K. Némteh András: Adatok a pincehelyi török párkány lokalizálásához   65-78
Komjáti Zoltán Igor: “…Isten tudja, leszen-e ebből a nyavalyából valaha felvirradásunk…” Terbóts István szádvári tiszttartó levelei Koháry István füleki főkapitánynak 1678-ban.   79-94

Könyvismertetések
Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. (Czajlik Zoltán, Feld István)   95-108

Kutatási jelentések   
Vándor László – Orah Zoltán: Az egervári vár régészeti kutatásáról és annak eredményeiről   109-114
D. Mezey Alice – Bozóki Lajos – Gaylhoffer-Kovács Gábor – Horogszegi Tamás: Előzetes beszámoló az egervári várkastély 2010-2012. évi építéstörténeti kutatásáról   115-124
Gál-Mlakár Viktor: Jelentés a füzéri Várhegy 2012. évi kutatásáról   125-127
Héczey-Markó Ágnes – Fülöp András: Jelentés a siroki várban 2010-2012 között végzett megelőző régészeti feltárás, falkutatás, régészeti szakfelügyelet eredményeiről   128-130
Feld István: A solymári várban 2012-ben végzett régészeti feltárások   131
Gál-Mlakár Viktor: Szádvár 2012. évi kutatásáról   132-135
Pazinova, Noémi – Beljak, Ján: A Zólyom melleti Peťuša (Petyusa) várának kutatása   136-148

Várak Erdélyben
Sebesvár   149-150
Küküllővár   150-151
Gógánváralja-Újvár   152
Szászkézd – templom és vár   152-156
Kőhalom   156-157
Földvár   157-158
Székelyudvarhely-Székelytámadt vár   158-163
Görgényszentimre   163-165
Marosvécs   165
Radnót   165-167

A teljes szám letölthető itt.