Bemutatkozás

A Castrum Bene Egyesület az 1989. évben Mátrafüreden, Bene vára alatt tartott első tematikus középkori vártörténeti konferencia után egy évvel, 1990-ben alakult meg. Célja, hogy az erődítésekkel foglalkozó régészek, történészek, művészettörténészek, építészek és érdeklődő laikusok fórumaként szolgáljon, ahol mód nyílik az új kutatási eredmények bemutatására és az ismeretek kölcsönös cseréjére.

1989-től 1994-ig négy vártörténeti tanácskozás zajlott le hazánkban, majd a konferencia átlépte a határokat, a következő öt külföldön (Lengyelország -1996, Csehország – 1998, Szlovákia – 2000, Ausztria – 2003, Csehország – 2005) került megrendezésre. 2007-ben az erdélyi Nagyszeben adott otthont a nemzetközi tanácskozásnak, hogy azután 2009-ben, pontosan húsz évvel az első rendezvény után ismét a Mátrába térjen vissza. 2011 szeptemberében a szlovéniai Ljubljanában került sor a 12. nemzetközi konferenciára. A 13. rendezvény házigazdája 2013-ban újra az ausztriai Krems volt, majd 2015 május 25 és 30 között Szlovákiában, a Magas Tátra lábánál, 2017. május 16 és 19. között pedig a dél-lengyelországi Książ várában gyűltek össze Közép-Európa várkutatói. 2019. május 21-től 25-ig a horvátországi Kutina volt a 16. nemzetközi konferencia helyszíne. Az eredetileg 2021-ben tervezett 17. konferenciára a csehországi Plzenben 2023. szeptember 5-től 8-ig került sor. 2025-ben a tervek szerint Erdély/Románia lesz a házigazda, majd 2027-ben ismét Magyarország.

 A nemzetközi rendezvények szervezését ma már a hazai Castrum Bene Egyesülettől formálisan független Állandó Szervező Bizottság végzi, a magyar mellett lengyel, cseh, osztrák, szlovák, szlovén, horvát és román tagokkal.Magyarországot jelenleg Nagy Szabolcs Balázs képviseli, póttag Szörényi Gábor.

1995-ben döntött az egyesület vezetősége egy rendszeres hazai vándorgyűlés megszervezéséről, mely az új kutatási eredmények bemutatása mellett immár több mint két évtizede módot ad egy adott vidék erődítményeinek felkeresésére is.
Az eddigi vándorgyűlések helyszínei és témái:

 • 1995     Simontornya – Várak a középkor végén
 • 1996     Egervár – Várak a középkori határvidéken
 • 1997     Sárospatak – A torony a várépítészetben
 • 1998     Székesfehérvár – Török várak a Dunántúlon
 • 1999     Gyula – Élet a várban
 • 2000    Eger – A 13. század várai
 • 2001     Keszthely – Korai várépítészet a Kárpát-medencében
 • 2002     Visegrád – Paloták, kastélyok, udvarházak
 • 2003     Vaja – A várkutatás módszerei
 • 2004     Miskolc – 14. századi királyi rezidenciák
 • 2005     Salgótarján-Salgóbánya – Hadiépítészet Mohácstól a Rákóczi szabadságharcig
 • 2006     Győr – A várkutatás írott és képi forrásai
 • 2007     Kőszeg – Korai várépítészet a Nyugat-Dunántúlon
 • 2008     Sárospatak – Várak grafikai ábrázolása
 • 2009     Visegrád – Központok a XI. századi Magyarországon
 • 2010      Bánd – Terminológia és tipológia a magyar várkutatásban
 • 2011      Tokaj – Várak és erősségek a 16-17. században
 • 2012      Szekszárd – Castellumok a középkori Magyarországo
 • 2013      Nyárádszentlászló – Várkutatás Erdélyben
 • 2014      Szögliget – Várkutatás Szlovákiában
 • 2015      Szécsény – Palánkvárak Magyarországon
 • 2016      Tata – Luxus és reprezentáció a középkori várakban
 • 2017       Pécs-Szigetvár – Őskori és római erődítések és továbbélésük a középkorban
 • 2018      Egervár – Várkutatás Horvátországban
 • 2019      Vác – Várkutatás Pest megyében
 • 2022      Dombóvár – A Budavári Kft. – Várkapitányság Zrt. várkutatásai, 2018-2021.
 • 2023     Veszprém – A várak mindennapi életének tárgyi emlékei

Az egyesület vezetősége kezdettől fogva túravezetőt állított össze a vándorgyűlésekre, az adott alkalommal felkeresett várakról. 2000-től kezdve kiadta a Castrum Bene Hírlevelet, melyben az előző év várkutatásairól szóló beszámolók mellett a legfontosabb szakmai hírek és információk kaptak helyet. Tagjaink itt olvashatták a legújabban megjelent várpublikációk és várakkal kapcsolatos munkák recenzióját is, ezenkívül bemutatkozások, szakmai viták gazdagítják az oldalakat. Ettől kezdve a Castrum Bene Hírlevélhez tartozott a Túravezető is, mely az adott vándorgyűlés kirándulásain szereplő várak, erődítések bemutatását tartalmazta képekkel és alaprajzokkal kiegészítve. Az eddigi túravezetők és hírlevek jelen honlapunkon is megtalálhatóak.
2005-től 2008-ig a Historiaantik Könyvesház Kiadóval együttműködve, már CASTRUM néven, nyomtatott formában jelent meg a tudományos közleményeket is tartalmazó folyóiratunk, amelyet 2009-től már maga az egyesület adott ki évente két alkalommal, az egyes rendezvények időpontjához időzítve. A korábbi hírlevelek felkerültek honlapunkra, a CASTRUM menüpontról anyaguk letölthető. Az újabb számokat nyomtatott formában történt megjelenésük után két évvel tesszük közzé a honlapon. Folyóiratunkat – anyagi okokból 2012-től csak egy összevont szám formájában – az egyesület rendszeresen tagdíjat fizető tagjai ingyenesen kapják meg.
A Castrum Bene Egyesület az általában májusi háromnapos vándorgyűlésein kívül egy őszi egynapos visegrádi konferencián is lehetőséget biztosít az erődítésekkel foglalkozók számára a találkozásra és az információcserére. 1997-ben a visegrádi kutatások bemutatására, 2003-ban Sándorfi György várkutató halálának 10. évfordulóján, 2004-ben a várkutatás újabb eredményei  bemutatása kapcsán gyűltek össze az egyesület tagjai Visegrádon. 2005-ben Gerő Lászlóról emlékeztünk meg, 2006-ban ismét kutatási beszámolókra került sor, 2007-ben a várhelyreállításokról és -kiépítésekről tartottunk vitanapot. 2008-ban a Mátyás-kor várépítészetéről hangzottak el előadások, 2010-ben Szigliget vára és az újabb feltárások szerepeltek a programban, 2011-ben a Fejér megyei várkutatások, 2012-ben ismét az aktuális várfeltárások és tudományos eredmények alkották a programot. 2013 őszén a szomszédvárban, Esztergomban került sor a várakkal foglalkozó fiatal kutatók bemutatkozására, majd 2014 októberében ismét Visegrádon hangzottak el kutatási beszámolók – többek között Németújvár váráról. 2015 októberében az újkor erődítéseiről hangzottak el előadások, majd 2016 őszén a mai várkiépítések témakörében.2017-ben ismét a legújabb várfeltárásokról hangzottak el beszámolók. 2018-ban a várak 3D modellezésének kérdéseit járták körbe az előadások, 2019-ben az Egyesület alapításának 30. évfordulójához kapcsolódtak az előadások.  2020-ban a járvány miatt elmaradt az őszi rendezvény, az ekkor tervezett kutatási beszámolókra 2021-ben online került sor. Ugyanez év őszén Szádvárról és az újabb ásatásokról hallottunk előadásokat. 2023-ban Nováki Gyuláról emlékeztünk meg halálának első évfordulóján.

Célul tűzte ki az Egyesület a magyarországi vártopográfia létrehozását, melynek egyes kötetei egy-egy megye őskori, római kori és középkori erődítményeit gyűjtik össze. 2007-ben megjelent Borsod-Abaúj-Zemplén megye erősségeinek feldolgozása, 2009 őszén látott napvilágot a Heves megyét bemutató kötet, 2011-ben pedig a Fejér megye erősségeit tárgyaló harmadik munka. 2017-ban jelent meg Nógrád. Jelenleg Komárom-Esztergom megye feldolgozását kezdtük meg. Sorozatot indítottunk jeles várkutatóink tiszteletére is, így 2006-ban Nováki Gyulát, 2008-ban Koppány Tibort köszöntöttük 80. születésnapján egy-egy, a Historiaantik Könyvesházzal közösen megjelentetett, a vár- és kastélykutatás legújabb eredményeit bemutató tanulmánykötettel. A Fejér és Nógrád megyei kötetet is kiadó Civertan Bt. támogatta a 2011-ben, Feld István 60. születésnapjára megjelent tanulmánykötetet.

Az egyesület hivatalos székhelye: Mátyás Király Múzeum, 2025 Visegrád, Fő u. 23.

Az egyesület 2021-ben három évre megválasztott vezetősége:

 • Feld István elnök (ELTE BTK Régészettudományi Intézet)
 • Terei György titkár (Budapesti Történeti Múzeum)
 • Hegyi Dóra (Magyar Nemzeti Múzeum)
 • Nagy Szabolcs Balázs (ELTE BTK Régészettudományi Intézet)

Elérhetőség: info.castrumbene@gmail.com