Castrum 24 (2021/1-2.)

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK
JOSIP VIŠNJIĆ: A Horvát Restaurálási Intézet régészeti kutatásai, illetve állagmegóvási-helyreállítási munkálatai Isztria középkori várain és erődítményein
NAGY SZABOLCS BALÁZS: Erődítések a várpalotai vár keleti külső oldalán az 1566. évi ostromig. A 2020-ban végzett régészeti feltárások tanulságai
HEGYI DÓRA: Reneszánsz kőfaragványok Füzér várából

KUTATÁSI JELENTÉSEK
MOLNÁR ISTVÁN: Rövid beszámoló az egykori kaposvári várnál 2020-ban végzett feltárásról
RINGER ISTVÁN–GIBER MIHÁLY–MAJER ZSÓFIA VERONIKA: Régészeti kutatások és építési munkák a sátoraljaújhelyi várban 2018-2020 között
MOLNÁR CSILLA–LÖFFLER ZSUZSANNA: Kutatási jelentés a szegedi vár „hármas pincéjéről”
GÁL VIKTOR: Szádvár 2020. évi régészeti kutatásának eredményei
BORUZS KATALIN: Előzetes jelentés a Visegrád, Sibrik-domb területén 2019-2020 folyamán végzett tervásatásról

A teljes szám letölthető itt

Castrum 23 (2020/1-2.)

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK
JURAJ BELAJ: Lovagrendi várak és erődítmények Horvátországban – kutatási helyzetkép
NAGY SZABOLCS BALÁZS: Sírok a várudvaron. Középkori temetőkre épült várak és az ősök emlékezete
FELD ISTVÁN: Várak a terepen – várak az írott forrásokban

KUTATÁSI JELENTÉSEK
BERTA ADRIÁN: Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2017 és 2019 között végzett régészeti kutatásokról
MOLNÁR ISTVÁN: A kaposvári vár régészeti kutatása 2019-ben
PÁTKAI ÁDÁM: Beszámoló a nagyvázsonyi várban végzett 2017-18. évi feltárásokról
HORVÁTH TÜNDE-SZILASI ATTILA-TÓTH BALÁZS: Salgótarján-Baglyaskő középkori várhely 2019. évi kutatása
SZÜCSI FRIGYES-SZŐLLŐSSY CSILLA: Székesfehérvár, Jókai Mór u. 14. 2019. évi tervásatásának eredményei
JUAN CABELLO: A tari udvarház 2019. évi kutatása
SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Uppony-Földvár

VÁRAK ZÓLYOM (ZVOLEN) KÖRNYÉKÉN
NOÉMI BELJÁK PAŽINOVÁ: Dobronya
NOÉMI BELJÁK PAŽINOVÁ – PAVOL MALINIAK: Zólyom, várkastély
JÁN BELJÁK – NOÉMI BELJÁK PAŽINOVÁ: Zólyom, Pusztavár
NOÉMI BELJÁK PAŽINOVÁ: Petyusa vára
KRISTINA KUČERÁKOVÁ – NOÉMI BELJÁK PAŽINOVÁ: Saskő
RATIBOR MAZÚR: Revistye
JOZEF LABUDA: Selmecbánya, Óváros

A teljes szám letölthető itt.

Castrum 22 (2019/1-2)

Tartalomjegyzék

Tanulmányok
SILVIJA PIS: Várkutatás a kortárs horvát történetírásban: kérdések és kihívások 7-14
ANDREJ JANEŠ:  Közép- és Észak-horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkái 15-33
TATJANA TKALČEC: A nemesség várai és kisebb erődített lakóhelyei Észak-Horvátországban az újabb régészeti adatok tükrében 35-53
GILLICH OLIVÉR: A tatai vár építéstörténete 55-80
KANÁSZ VIKTOR: Kanizsa 1601-es ostromának itáliai forrásairól és emlékeiről 81-94
VÉGH FERENC: Csáktornya várának ismeretlen alaprajza 95-107

Műhely
BILKEI IRÉN: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban 109-124
FÜLÖP ANDRÁS: A kaposvári végváriak szőlőhegyi szabályzata és várrendtartása a 17. század végéről 125-140

Kutatási jelentések
TEREI GYÖRGY – TAKÁCS ÁGOSTON: Feltárás a Budapest I. Táncsics M. u. 9. sz. telken, az Erdélyi bástya területén 141-145
MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2018. évi régészeti feltárásának 
eredményei 147-158
PÁNYA ISTVÁN – ROSTA SZABOLCS: Dunapataj-Szentkirály palánkvára 2016-17. évi kutatásainak összefoglalása 159-170
VÁNDOR LÁSZLÓ:  Előzetes jelentés Őrtilos-Zrinyi-Újvár területén végzett régészeti feltárásról (2016-2017) 171-190
GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádvár 2018. évi régészeti kutatásainak eredményei 191-214

Várak Pest megyében
MAG HELLA: A váci vár 215-220
KOVÁCS GYÖNGYI:  Ipolydamásd, vár 221-224
FELD ISTVÁN: A csővári vár 225-231
TEREI GYÖRGY: Galgahévíz-Szentandráspart 233-235
FELD ISTVÁN:  A solymári vár 237-241

A teljes szám letölthető itt

Castrum 21 (2018/1-2)

Tartalomjegyzék

Tanulmányok
Horváth Richárd: Mikor vár a kastély? Módszertani megfontolások egy késő középkori „vár”-adattár ürügyén 7-26
Müller Róbert: Keszthely-Fenékpuszta 27-40
Szörényi Gábor András:Vitatott korú „várak” a Bükkalján: Leányvár és Halomvár 41-52
Nagy Szabolcs Balázs: Az újlaki várkastély a 15. században 53-102

Műhely
Szörényi Gábor András: Rakaca-Klastromtető. Egy eddig ismeretlen erődítés a Cserehát peremén? 103-108

Kutatási jelentések
Miskolczi Melinda: A diósgyőri vár 2017. évi kutatásának eredményei 109-116
Búth Mária-Hegyi Dóra-Nádai Zsófia-Pokorni László: Próbafeltárás a mosonmagyaróvári várban 2017-ben 117-128
Hegyi Dóra: Régészeti kutatások a sátoraljaújhelyi várban 2015-2017 között 129-140
Gál Viktor: Szádvár 2017. évi kutatásának újabb eredményei 141-148

Várak a magyar-horvát határvidéken
Vándor László: Az egervári várkastély 149-152
Kiss Gábor-Záborhidi Czigány Balázs: 
Vasvár várai, templomai és erődített helyei 153-158
Tatjana Tkalčec: Nagykemlék (Veliki Kalnik) vára 159-162
Siniša Pamić: Csányó (čanjevo) vára 163-166
Tatjana Tkalčec: Varasd (Varaždin) vára 167-170

A teljes szám letölthető itt

Castrum 20 (2017/1-2)

Címnegyed

Tanulmányok
Megyeri Edit: Középkori üvegleletek a solymári vár mélypincéjéből 7-32
Ritoók Ágnes: Zalavár 16-17. századi palánkerődítései 35-43
Liska András: Előzetes jelentés a gyulai vár palánkerődítéseinek területén 2015-ben elvégzett földtani és régészeti kutatásokról 45-62
Szabados Ákos: A fonyódi Alsóvár 63-98

Kutatási jelentések
Dominik Repka-Peter Sater: Az apponyi vár (Oponický hrad) 2015. és 2016. évi régészeti kutatása és helyreállítása 99-114
Berta Adrián: Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2016-ban végzett régészeti kutatásról 115-122
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár 2016. évi tervásatásának eredményei 123-130
Ján Beljak-Noémi Beljak Pazinová: A zólyomi Pusztavár 2016. évi régészeti kutatása 131-143

Kirándulásvezetők
Buzás Gergely – Fedeles Tamás: A pécsi püspökvár a középkorban 145-152
Hancz Erika: Szigetvár vára 153-158
Mario Brdar: Valpó vára 159-160
Mario Brdar: Az eszéki erőd 161-162
Bartos György – Mag Hella: A siklósi vár 163-168

A teljes szám letölthető itt

Castrum 19 (2016/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Zsoldos Attila: Egervár és Dobra   7-20
Kopeczny Zsuzsanna: Temes megye középkori műemlékei   21-46
Szörényi András Gábor: Késő középkori fa- és földstruktúrájú erődítésépítészet nyomai a Sajó völgyében   47-62
Vándor László: A zalaegerszegi és a keszthelyi palánkerődítések   63-72
Szvitek Róbert József: Kanizsával szembeni végvidék palánkerődítései   73-88
Tolnai Gergely: Gondolatok a palánkvárakról   89-102

Műhely
Lővei Pál: A diósgyőri vár “helyreállítása” – a magyar műemlékvédelem vége   103-104

Kutatási jelentések 105-154
Noémi Beljak Pažinová – Ján Beljak: A zólyomi Pusztavár ciszternájának 2015. évi kutatása
Hatházi Gábor – Kovács Gyöngyi: Újabb kutatások a csókakői várban
Gál Viktor: Jelentés a füzéri vár 2015. évi régészeti kutatásáról
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár régészeti kutatásának újabb eredményei
Gál Viktor – Moskolczi Melinda: Előzetes jelentés a diósgyőri várárok ellenfalának 2015. évi kutatásáról
Szörényi Gábor András: Középkori eredetű romok állagvédelme és műemléki helyreállítása a Bükkben: Sály-Latorvár 13. századi lakótornya

Várak a Gerecse és a Vértes vidékén 155-186
Schmidtmayer Richárd: A tatai vár
László János: Neszmély, nagyvár
László János: Neszmély, kisvár
László János: Vitány vára
Kovács Biank Gina: A gesztesi “kisvár”
Kovács Biank Gina: Gesztes vára
Schmidtmayer Richárd: Gelencsér vára
Schmidtmayer Richárd: Vértesszentkereszt, apátság

A teljes szám letölthető itt

 

Castrum 18 (2015/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Horváth Richárd: A favár rejtélye, avagy mennyire régi Újvár vára? Németújvár várának „vélelmezett” története a kezdetektől a 13. század végéig  5-24

Doris Schön: Németújvár (Güssing) – épületrégészeti megfigyelé­sek az elővárban   25-44

Tolnai Gergely: 16–17. századi, többágú lőrések, mint az oldalazó vé­delmi berendezések különleges fajtái Magyarországon   45-58

Kutatási jelentések   59-122
Nagy László: Beszámoló az egri várban 2014-­ben végzett régészeti munkákról
Gál Viktor: Jelentés a füzéri várban 2014-­ben végzett kutatásokról
Polgár Balázs: Régészeti kutatás a komáromi Csillag erődnél (2014)
Gál Viktor: Jelentés Szádvár 2014. évi régészeti kutatásáról

Várak Nógrádban 123-139
Mordovin Maxim: Szécsény erősségei
Feld István: Salgótarján­-Baglyaskő vára
Mordovin Maxim: Kékkő vára (Modrý Kameň)
Mordovin Maxim: Divény vára (Divín)
Mordovin Maxim: Fülek vára (Fil ́akovo)

A teljes szám letölthető itt

Castrum 17 (2014/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Baráz Csaba – Holló Sándor – Nováki Gyula: Felsőtárkány Kő-köz vára   5-10
Koppány Tibor: Paczmáni Tibor, Újlaki Miklós bosnyák király újlaki-palotai várnagya és kastélya  11-16
Feld István – Szörényi Gábor András: Várak külső védművei és előművei Közép-Európában  17-40
Kelemen Bálint – Simon Zoltán: Füzér vára: a felsővár északnyugati és déli palotaszárnyának elméleti rekonstrukciós kutatása   41-58
Koppány Tibor: Mihálypéterházai Ormányi Józsa, a várépítő 16. századi sümegi prefektus   59-68

Beszámoló
Rácz Miklós: 13. Nemzetközi Castrum Bene konferencia (Krems, 2013. június 12-16.)   69-72

Könyvismertetés
Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére (Feld István)   73-80

Kutatási jelentések 

Nagy Szabolcs Balázs: Beszámoló Bánd-Essegvár 2013. évi régészeti kutatásáról   81-84
Beljak Pažinová, Noémi – Beljak, Ján – Michal Šimkovic: Dobronya várának 2013. évi kutatása  84-95
Nagy László: Az egri várbeli Zárkándy-bástya és Északkeleti-fülesbástya 2013. évi próbafeltárása   96-108
Feld István: Jelentés az ozorai vár 2013. évi ásatásáról   108-110
Köpezny Zsuzsa: A temesvári Hunyadi-kastély és 2011. évi régészeti kutatásáról   87-95
Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár 2011. évi régészeti kutatásáról   96-97
Feld István: Jelentés a solymári vár 2011. évi régészeti kutatásáról   97-98
Gál Viktor: Szádvár 2013. évi régészeti kutatásának eredményei  110-114
Beljak, Ján – Mordovin Maxim: Kutatások Csábrág várában 2013-ban   114-120

Várak a Tornában, Sárosban és Abaújban
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár   121-123
Miroslav Plaček: Torna vára   123-125
Miroslav Plaček: Sáros vára  125-128
Miroslav Plaček: Kapi vára  128-131
Bednár, Peter, et. al.: Kassa-Hradová   131-134

A teljes szám letölthető itt.

Castrum 16 (2013/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Bakonyi Regina: A disznajói udvarház kutatása   5-28
Hegyi Dóra – Koppány András – Rainer Pál: Kutatások Csonánc várában   29-64
K. Némteh András: Adatok a pincehelyi török párkány lokalizálásához   65-78
Komjáti Zoltán Igor: “…Isten tudja, leszen-e ebből a nyavalyából valaha felvirradásunk…” Terbóts István szádvári tiszttartó levelei Koháry István füleki főkapitánynak 1678-ban.   79-94

Könyvismertetések
Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. (Czajlik Zoltán, Feld István)   95-108

Kutatási jelentések   
Vándor László – Orah Zoltán: Az egervári vár régészeti kutatásáról és annak eredményeiről   109-114
D. Mezey Alice – Bozóki Lajos – Gaylhoffer-Kovács Gábor – Horogszegi Tamás: Előzetes beszámoló az egervári várkastély 2010-2012. évi építéstörténeti kutatásáról   115-124
Gál-Mlakár Viktor: Jelentés a füzéri Várhegy 2012. évi kutatásáról   125-127
Héczey-Markó Ágnes – Fülöp András: Jelentés a siroki várban 2010-2012 között végzett megelőző régészeti feltárás, falkutatás, régészeti szakfelügyelet eredményeiről   128-130
Feld István: A solymári várban 2012-ben végzett régészeti feltárások   131
Gál-Mlakár Viktor: Szádvár 2012. évi kutatásáról   132-135
Pazinova, Noémi – Beljak, Ján: A Zólyom melleti Peťuša (Petyusa) várának kutatása   136-148

Várak Erdélyben
Sebesvár   149-150
Küküllővár   150-151
Gógánváralja-Újvár   152
Szászkézd – templom és vár   152-156
Kőhalom   156-157
Földvár   157-158
Székelyudvarhely-Székelytámadt vár   158-163
Görgényszentimre   163-165
Marosvécs   165
Radnót   165-167

A teljes szám letölthető itt.

Castrum 15 (2012/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Merva Szabina: A kora Árpád-kori sáncvárak keltezési lehetőségeiről   5-32
Zsoldos Attila: A Drugeth -tartomány várnagyai  33-42
Horváth Richárd: Vár volt-e a “tari” vár?  43-48
Rácz Miklós: A modellezés, mint az elemés és az elméleti rekonstrukciós folyamatok bemutatásának eszköze a cseszneki vár példáján I.   49-60
Nováki Gyula: Adony-Dajapuszta vára   61-64

Könyvismertetések
Terei György – Nováki Gyula – Mráv Zsolt – Feld István – Sárközy Sebestyén: Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig (Dénes József; Czajlik Zoltán; Jankovich B. Dénes)   65-70

Kutatási jelentések 
Molnár István: Beszámoló a fonyódi Várhegyen 2009-2011-ben végzett régészeti munkálatokról   71-73
Gál Viktor: Kutatások a füzéri várban, 2011   74-78
Gál Viktor: Kutatások Komlóska-Pusztavárban, 2011   79-80
Gál Viktor: Régészeti kutatás Szádvár keleti várrészében   81-86
Köpezny Zsuzsa: A temesvári Hunyadi-kastély és 2011. évi régészeti kutatásáról   87-95
Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár 2011. évi régészeti kutatásáról   96-97
Feld István: Jelentés a solymári vár 2011. évi régészeti kutatásáról   97-98
Makoldi Miklós: Beszámoló a tokaji Rákóczi-vár 2011. évi kutatásáról   98-102
Jan Beljak – Noémi Pažinová: A zólyomi Pusztavár régészeti kutatásának eredményei   103-114

Várak a Tolna-Baranyai határvidéken
Miklós Zsuzsa: Decs-Ete egykori mezővárosa és erőssége   115-117
Miklós Zsuzsa: Őcsény-Oltovány   118-119
Miklós Zsuzsa: Váralja-Várfő   120-122
Buzás Gergely: Szászvár   123-125
Feld István: Magyaregregy-Márévár   126-127
Miklós Zsuzsa: Kaposszekcső-Leányvár   128-129
Miklós Zsuzsa: Dombóvár-Gólyavár   130-131
Miklós Zsuzsa: Dombóvár-Szigeterdő   132-134
Miklós Zsuzsa: Döbrököz-vár   135-137

A teljes szám letölthető itt.