Beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2016. évi működéséről

Egyszerűsített beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2016. évi működéséről

 

 

Meghívó a Nógrád megye várai az őskortól a kuruckorig című könyv bemutatójára

 

Megjelent a Castrum 20. száma

Megjelent a Castrum 20., 2017/1-2. száma. Kapható az ELTE Jegyzetboltjában,  Bp.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

Tanulmányok

Megyeri Edit: Középkori üvegleletek a solymári vár mélypincéjéből
Ritoók Ágnes: Zalavár 16-17. századi palánkerődítései
Liska András: Előzetes jelentés a gyulai vár palánkerődítéseinek területén 2015-ben elvégzett földtani és régészeti kutatásokról
Szabados Ákos: A fonyódi Alsóvár 

Kutatási jelentések

Dominik Repka-Peter Sater: Az apponyi vár (Oponický hrad) 2015. és 2016. évi régészeti kutatása és helyreállítása
Berta Adrián: Rövid beszámoló a Dombóvár-Gólyavár területén 2016-ban végzett régészeti kutatásról
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár 2016. évi tervásatásának eredményei
Ján Beljak-Noémi Beljak Pazinová: A zólyomi Pusztavár 2016. évi régészeti kutatása

Kirándulásvezetők

Buzás Gergely – Fedeles Tamás: A pécsi püspökvár a középkorban
Hancz Erika: Szigetvár vára
Mario Brdar: Valpó vára
Mario Brdar: Az eszéki erőd
Bartos György – Mag Hella: A siklósi vár

 

 

 

 

 

Feld István: Várak és erődítmények a középkori Magyarországon. In: Hermann Róbert (szerk.): Magyarország hadtörténetet I. Budapest 2017, 367-400.

Az egyesület őszi, visegrádi rendezvénye

A Castrum Bene Egyesület őszi rendezvénye

Visegrád, 2017. október 28.

A várkutatás újabb eredményei

 

Helyszín: A Mátyás király Múzeum előadóterme

10.00 – 12.00.
Boruzs Katalin: Újabb ásatások Visegrád-Sibrik-dombon
Buzás Gergely:  Ásatások az egri várban
Hegyi Dóra – Ringer István:  Az sátoraljaújhelyi vár 2017. évi kutatása
Pető Zsuzsa: A regéci vár kutatása 2017-ben

ebédszünet

13.00 – 15.00
Miskolczi Melinda: Újabb ásatások a diósgyőri várban
Szabó Renáta-Juan Cabello: Vámosatya várának feltárása
Gál Viktor: Szádvár az újabb kutatások tükrében
Nagy Szabolcs: Újabb kutatások Várpalotán

15.00 – 16.00
Belényesy Károly: Kutatások Zádorvárban
Mordovin Maxim: Ásatások Csábrág (Čabraď) várában

16.00  Kiállításmegnyitó:  Várak – lovagok – királyok

A Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának kiállítás a középkori magyar várak és a haditechnika fejlődését, a várakért folyó harcokat, az ostromok és várvédelem módszereit és eszközeit mutatja be az államalapítás korától a törökkor kezdetéig, virtuális rekonstrukciók, 3D nyomtatott makettek, számítógépes animációk, fegyvermásolatok és régészeti leletek segítségével. Egy-egy korszakot, illetve vártípust egy-egy emlék képvisel, valamint a korszakból való fegyverek és azok rekonstrukciói.

A Mátyás Király Múzeum 2013-ban Középkori Várak – Virtuális Vártúrák címmel nagy sikerű kiállítást rendezett, amely azóta Visegrád mellett további 9 helyszínen volt látható hazánk különböző városaiban. Jelen kiállítás ennek jelentősen kibővített anyagára épül.

A kiállítás megvalósításában a MNM Mátyás Király Múzeum partnerei a Pazirik Informatikai Kft. és Bánsághi Máté páncélkészítő iparművész.

2017 Pécs-Szigetvár – Őskori és római erődítések és továbbélésük a középkorban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET XXIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Pécs-Szigetvár, 2017. május 26-28.

Társszervezők: Pécsi Tudományegyetem BTK Régészeti Tanszék, Szigetvári Várbaráti Kör

ŐSKORI ÉS RÓMAI ERŐDÍTÉSEK ÉS TOVÁBBÉLÉSÜK A KÖZÉPKORBAN


Május 26. péntek

13.00-15.30 Pécsi Egyetem, A várkutatás új eredményei a Dél-Dunántúlon

 Bartos György – Mag Hella: A siklósi vár kutatása

Hancz Erika :  Újabb kutatások Szigetváron

Berta Adrián: Dombóvár-Gólyavár 2016. évi régészeti feltárása.

Gáti Csilla:  A légi lidar lehetőségei a várkutatásban – a Mecsek rejtett földvárai

Blum András: Baranya várainak topográfiai adatgyűjtése

FedelesTamás:  A pécsi püspök vára és városa a középkorban

16.30:  vezetés a  pécsi Püspökvárban, utána az egyetem fogadása és vacsora, majd utazás Szigetvárra


Május 27. szombat

9.00-12.00 Szigetvár, Vigadó

Fischl Klára: Egy jellegzetes kora- és középső bronzkori településtípus Északkelet-Magyarországon. Erődítés vagy valami más?

Kulcsár Gabriella: Pest megye őskori földvárai

V. Szabó Gábor: A késő bronzkori hegyvidéki erődített települések funkciójáról a fémleletek tükrében

Czukor Péter – Priskin Anna – Szalontai Csaba – Szeverényi Vajk: Védhetelen védművek? Dél-alföldi késő bronzkori erődítések defenzív funkciójának vizsgálata

Szörényi Gábor: Vitatott korú erősségek a Bükkben

14.00 -17.00  Szigetvár, Vigadó

Visy Zsolt: Római erősségek és a kontinuitás

Buzás Gergely-Boruzs Katalin-Merva Szabina-Tolnai Katalin: Visegrád-Sibrik

Kelemen Márta Horváth István: Az esztergomi Várhegy római emlékei és az Árpád-kori királyi-érseki vár

Müller Róbert: Fenékpuszta

Végh András: Az aquincumi legiotábor romjainak továbbélése

Nagy Levente-Terei György: A korhatározás tipológiai kérdései

Szabó Máté: Légifotózás és várkutatás

17.00-18.00  az egyesület közgyűlése

18.00 vezetés a szigetvári várban, utána a Várbaráti Kör fogadása

Május 28. vasárnap

Egésznapos tanulmányút     Valpó/Valpovo – Eszék/Osijek – Siklós  útvonalon

 

Castrum 19 (2016/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Zsoldos Attila: Egervár és Dobra   7-20
Kopeczny Zsuzsanna: Temes megye középkori műemlékei   21-46
Szörényi András Gábor: Késő középkori fa- és földstruktúrájú erődítésépítészet nyomai a Sajó völgyében   47-62
Vándor László: A zalaegerszegi és a keszthelyi palánkerődítések   63-72
Szvitek Róbert József: Kanizsával szembeni végvidék palánkerődítései   73-88
Tolnai Gergely: Gondolatok a palánkvárakról   89-102

Műhely
Lővei Pál: A diósgyőri vár “helyreállítása” – a magyar műemlékvédelem vége   103-104

Kutatási jelentések 105-154
Noémi Beljak Pažinová – Ján Beljak: A zólyomi Pusztavár ciszternájának 2015. évi kutatása
Hatházi Gábor – Kovács Gyöngyi: Újabb kutatások a csókakői várban
Gál Viktor: Jelentés a füzéri vár 2015. évi régészeti kutatásáról
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár régészeti kutatásának újabb eredményei
Gál Viktor – Moskolczi Melinda: Előzetes jelentés a diósgyőri várárok ellenfalának 2015. évi kutatásáról
Szörényi Gábor András: Középkori eredetű romok állagvédelme és műemléki helyreállítása a Bükkben: Sály-Latorvár 13. századi lakótornya

Várak a Gerecse és a Vértes vidékén 155-186
Schmidtmayer Richárd: A tatai vár
László János: Neszmély, nagyvár
László János: Neszmély, kisvár
László János: Vitány vára
Kovács Biank Gina: A gesztesi “kisvár”
Kovács Biank Gina: Gesztes vára
Schmidtmayer Richárd: Gelencsér vára
Schmidtmayer Richárd: Vértesszentkereszt, apátság

A teljes szám letölthető itt

 

Castrum 18 (2015/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Horváth Richárd: A favár rejtélye, avagy mennyire régi Újvár vára? Németújvár várának „vélelmezett” története a kezdetektől a 13. század végéig  5-24

Doris Schön: Németújvár (Güssing) – épületrégészeti megfigyelé­sek az elővárban   25-44

Tolnai Gergely: 16–17. századi, többágú lőrések, mint az oldalazó vé­delmi berendezések különleges fajtái Magyarországon   45-58

Kutatási jelentések   59-122
Nagy László: Beszámoló az egri várban 2014-­ben végzett régészeti munkákról
Gál Viktor: Jelentés a füzéri várban 2014-­ben végzett kutatásokról
Polgár Balázs: Régészeti kutatás a komáromi Csillag erődnél (2014)
Gál Viktor: Jelentés Szádvár 2014. évi régészeti kutatásáról

Várak Nógrádban 123-139
Mordovin Maxim: Szécsény erősségei
Feld István: Salgótarján­-Baglyaskő vára
Mordovin Maxim: Kékkő vára (Modrý Kameň)
Mordovin Maxim: Divény vára (Divín)
Mordovin Maxim: Fülek vára (Fil ́akovo)

A teljes szám letölthető itt

Castrum 17 (2014/1-2)

Címlap

Címnegyed

Tanulmányok
Baráz Csaba – Holló Sándor – Nováki Gyula: Felsőtárkány Kő-köz vára   5-10
Koppány Tibor: Paczmáni Tibor, Újlaki Miklós bosnyák király újlaki-palotai várnagya és kastélya  11-16
Feld István – Szörényi Gábor András: Várak külső védművei és előművei Közép-Európában  17-40
Kelemen Bálint – Simon Zoltán: Füzér vára: a felsővár északnyugati és déli palotaszárnyának elméleti rekonstrukciós kutatása   41-58
Koppány Tibor: Mihálypéterházai Ormányi Józsa, a várépítő 16. századi sümegi prefektus   59-68

Beszámoló
Rácz Miklós: 13. Nemzetközi Castrum Bene konferencia (Krems, 2013. június 12-16.)   69-72

Könyvismertetés
Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére (Feld István)   73-80

Kutatási jelentések 

Nagy Szabolcs Balázs: Beszámoló Bánd-Essegvár 2013. évi régészeti kutatásáról   81-84
Beljak Pažinová, Noémi – Beljak, Ján – Michal Šimkovic: Dobronya várának 2013. évi kutatása  84-95
Nagy László: Az egri várbeli Zárkándy-bástya és Északkeleti-fülesbástya 2013. évi próbafeltárása   96-108
Feld István: Jelentés az ozorai vár 2013. évi ásatásáról   108-110
Köpezny Zsuzsa: A temesvári Hunyadi-kastély és 2011. évi régészeti kutatásáról   87-95
Ringer István: A sátoraljaújhelyi vár 2011. évi régészeti kutatásáról   96-97
Feld István: Jelentés a solymári vár 2011. évi régészeti kutatásáról   97-98
Gál Viktor: Szádvár 2013. évi régészeti kutatásának eredményei  110-114
Beljak, Ján – Mordovin Maxim: Kutatások Csábrág várában 2013-ban   114-120

Várak a Tornában, Sárosban és Abaújban
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár   121-123
Miroslav Plaček: Torna vára   123-125
Miroslav Plaček: Sáros vára  125-128
Miroslav Plaček: Kapi vára  128-131
Bednár, Peter, et. al.: Kassa-Hradová   131-134

A teljes szám letölthető itt.