Megjelent a Castrum 19. száma

A Castrum 19 (2016/1-2) számának tartalma:

A szerkesztő előszava

TANULMÁNYOK

Zsoldos Attila: Egervár és Dobra
Kopeczny Zsuzsanna: Temes megye középkori műemlékei
Szörényi Gábor András: Késő középkori fa- és földstruktúrájú erődítésépítészet nyomai a Sajó völgyében
Vándor  László: A zalaegerszegi és keszthelyi palánkerődítések
Szivtek Róbert: Kanizsával szembeni végvidék palánkerődítései
Tolnai Gergely: Gondolatok a palánkvárakról

MŰHELY

Lővei Pál: A diósgyőri vár „helyreállítása” – a magyar műemlékvédelem vége

KUTATÁSI JELENTÉSEK

Noémi Pazinová-Belják – Jan Belják: A zólyomi Pusztavár ciszternájának 2015. évi ásatása
Hatházi Gábor – Kovács Gyöngyi: Újabb kutatások a csókakői várban
Gál Viktor: Jelentés a füzéri vár 2015. évi kutatásáról
Gál Viktor: Szögliget-Szádvár régészeti kutatásának újabb eredményei
Gál Viktor-Miskolci Melinda: Előzetes jelentés a diósgyőri várárok ellenfalának 2015. évi kutatásáról
Szörényi Gábor András: Középkori eredetű romok állagvédelme és műemléki helyreállítás a Bükkben: Sály – Latorvár 13. századi lakótornya

KIRÁNDULÁSVEZETŐ

Schmidtmayer Richárd: A tatai vár
László János: Neszmély, nagyvár
László János: Neszmély, kisvár
László János: Vitány vára
Kovács Bianka Gina: A gesztesi „kisvár”
Kovács Bianka Gina: Gesztes vára
Schmidtmayer Richárd: Gerencsér vára
Schmidtmayer Richárd: Vértesszentkereszt, apátság

A Castrum 17. száma megvásárolható az ELTE jegyzetboltban és a Polihisztor Könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Múzeum krt. 29.).

Megjelent a Castrum 18. száma

A Castrum 18. számának tartalma:

TANULMÁNYOK

Horváth Richárd: A favár rejtélye, avagy mennyire régi Újvár vára. Németújvár várának „vélelmezett” története a kezdetektől a 13. század végéig
Doris Schön: Németújvár (Güssing) – épületrégészeti megfigyelések az elővárban
Tolnai Gergely: 16-17. századi, többágú lőrések, mint az oldalazó védelmi berendezések különleges fajtái Magyarországon

KUTATÁSI JELENTÉSEK

Nagy László: Beszámoló az egri várban 2014-­ben végzett régészeti munkákról
Gál Viktor: Jelentés a füzéri várban 2014­-ben végzett kutatásokról
Polgár Balázs: Régészeti kutatás a komáromi Csillag erődnél (2014)
Gál Viktor: Jelentés Szádvár 2014. évi régészeti kutatásáról

VÁRAK NÓGRÁDBAN

Mordovin Maxim: Szécsény erősségei
Feld István: Salgótarján, ­Baglyaskő vára
Mordovin Maxim: Kékkő vára (Modrý Kameň)
Mordovin Maxim: Divény vára (Divín)
Mordovin Maxim: Fülek vára (Fil´akovo)

Megjelent a Castrum 17. száma

A Castrum Bene 17. (2014/1-2) számának tartalma:

TANULMÁNYOK

Baráz Csaba – Holló Sándor – Nováki Gyula: Felsőtárkány – Kő-köz vára
Koppány Tibor: Paczmáni Tamás, Újlaki Miklós bosnyák király újlaki-palotai várnagya és kastélya
Feld István – Szörényi Gábor András: Várak külső védművei és előművei Közép-Európában
Kelemen Bálint – Simon Zoltán: Füzér vára: a felsővár északnyugati és déli palotaszárnyának elméleti rekonstrukciós kutatása
Koppány Tibor: Mihálypéterházai Ormányi Józsa, a várépítő 16. századi sümegi prefektus

BESZÁMOLÓ

Rácz Miklós: 13. Nemzetközi Castrum Bene konferencia, Krems, 2013. június 12-16.

KÖNYVISMERTETÉS

Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére (Feld István)

KUTATÁSI JELENTÉSEK

Nagy Szabolcs Balázs: Beszámoló Bánd – Essegvár 2013. évi régészeti kutatásáról
Noémi Beljak Pažinová – Ján Beljak – Michal Šimkovic: Dobronya várának 2013. évi régészeti kutatása
Nagy László: Az egri várbeli Zárkándy-bástya és Északkeleti-fülesbástya 2013. évi próbafeltárása
Feld István: Jelentés az ozorai vár 2013. évi ásatásáról
Gál Viktor: Szádvár 2013. évi régészeti kutatásának eredményei
Beljak, Ján – Mordovin Maxim: Kutatások Csábrág várában 2013-ban

VÁRAK TORNÁBAN, SÁROSBAN ÉS ABAÚJBAN

Gál Viktor: Szögliget-Szádvár
Miroslav Plaček: Torna vára
Miroslav Plaček: Sáros vára
Miroslav Plaček: Kapi vára
Peter Bednár – Peter Gábor – Stanislava Hlaváčová – Rastislav Rusnák – Michal Šimkovic Miroslav Matejka: Kassa-Hradová

 

A Castrrum 17. száma megvásárolható az ELTE jegyzetboltban és a Polihisztor Könyvesboltban (Budapest, V. kerület, Múzeum krt. 29.).

Megjelent a “Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig” című könyv

Megjelent a “Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig” című könyv
A Castrum Bene Egyesület és a Civertan Bt. közös munkája során jelenik meg Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig című vártopográfiai munka.
A felépítése hasonló a korábbiakhoz, az első részben a lokalizálható várak, erődítések kerülnek bemutatásra. Ezt követi az elpusztult, lokalizálható és nem lokalizálható erődítmények bemutatása, majd a további kutatást igénylő, bizonytalan-, illetve tévesen várnak tartott helyszínek, objektumok és adatok kerülnek sorra. A kötet utolsó nagy fejezetében a közel száz felmérési rajz, légifotó és térkép teszi teljessé a bemutatást.
Az az olvasó, aki már fogta kezében a korábbi köteteket, számos változást figyelhet meg, hiszen Fejér megye esetében sok, eddig sehol sem közzétett várat mutatnak be a szerzők. Természetesen a korábban már ismert helyszínekről is sok új kutatási eredmény kerül most a nagyközönség elé. A legjelentősebb változás azonban az, hogy az eddig vizsgált őskori, középkori és korai újkori erősségek mellett egy további korszak, a római kor változatos, a többitől teljesen elütő erődítései is megtalálhatóak a kötetben.
A könyv egyszerre ajánlható a szakembereknek, az érdeklődő laikusoknak és a lokálpatriótáknak, hogy belőle megismerhessék az egyes objektumok elhelyezkedését, terepi jellemzőit, a kutatás eddigi eredményeit és a legfrissebb irodalmát is. A teljes forrásanyag összegyűjtése azonban itt sem szerepelt a szerzők célkitűzései között, de bármilyen további munka alapjai lehetnek az egyes erőségekre vonatkozó szócikkek.
A kötet teljes terjedelmében színes, így a szövegek közti térképek is jobban értelmezhetőek. A könyvet záró légi felvételek végül egyfajta étvágygerjesztőnek is tekinthetőek, hogy az Olvasó személyesen is felkeresse a bemutatott Fejér megyei erődítéseket.

A kötet megvásárolható a Civertan Grafikai Stúdióban, Budapest VI. Izabella u. 69. (www.civertan.hu)

Megjelent a “Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére” című tanulmánykötet

Megjelent a “Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére” című tanulmánykötet
Feld István 60. születésnapjára a Castrum Bene Egyesület és a Civertan egy tanulmánykötettel lepte meg az Egyesület elnökét. A cikkek kapcsolódnak az ünnepelt szakmai munkásságához, a 30 tanulmányban főként a várakról, várkutatásról olvashatnak az érdeklődök, de kerámiák, kályhacsempék valamint Ozora is a tárgyalt témák közé került. Az ilyen típusú kiadványokhoz hasonlóan ebben az esetben is összegyűjtötték a szerkesztők Feld István bőséges irodalmi munkásságát. A kötet teljes terjedelmében színes, és keménytáblás.
A kötet megvásárolható a Civertan Grafikai Stúdióban Budapest VI. Izabella u. 69. (www.civertan.hu)
Tartalom

BARÁZ CSABA : „…faluk határait magok ügyével s hatalmával igazgatván…” Újabb adatok és felvetések a mátrai kősáncokkal kapcsolatban

B. BENKHARD LILLA – MENTÉNYI KLÁRA: Középkori várkápolna Kőszegen

DÉNES JÓZSEF: Gór, egy feltárt favár (castrum ligneum)

DOMOKOS GYÖRGY: Az emlékéremtől a kapufeliratig. Lipótvár építésének kezdete és befejezése

FÜLÖP ANDRÁS: A gyöngyösi kálvária „erődítése”

GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádváron végzett állagvédelmi munkák módszerei és tapasztalatai

HÉCZEY-MARKÓ ÁGNES – KOPPÁNY ANDRÁS: Falkutatás és régészeti feltárás a sümegi várban (2009 – 2010)

HORVÁTH RICHÁRD : Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon

KOPPÁNY TIBOR : A kastélyépíttető Ládonyi Demeter és rokonsága – Egy középbirtokos nemesi család pályafutása a 15 -16. században

KOVÁCS GYÖNGYI – SÜMEGI PÁL: Palánkvárak, fák, erdők – adatok a török kori palánkvárak faanyag felhasználásához

MARTIN KRENN – UTE SCHOLZ: Untersuchungen in der Kartause Aggsbach, Niederöstereich

MAGYAR KÁROLY: Többágú lőrések a középkor végi és kora újkori magyar várépítészetben

MÉSZÁROS ORSOLYA : Két bécsi kancsó egy váci polgár asztaláról

MORDOVIN MAXIM: Szécsény városának kora újkori palánkerődítése (A szécsényi Pintér-háznál feltárt maradványok alapján)

NAGY SZABOLCS BALÁZS: A Kompoltiak udvarháza a kisnánai várban

NOVÁKI GYULA: Négy középkori vár Komárom-Esztergom megyében

PÁLFFY GÉZA: Egy rendkívüli forrás a magyar politikai elit 16. századi földrajzi ismereteiről (Az 1526 és 1556 között török kézbe került magyarországi városok, várak és kastélyok összeírása a Német-római Birodalom rendjei számára)

POLGÁR BALÁZS : „…castro nostro de Wysegrad…” Károly Róbert 1323. évi rezidenciaválasztásának kérdésköre

PRAJDA KATALIN: Manetto di Jacopo Ammanatini, Ozorai Pipó építésze és a firenzei asztalosság

KATARINA PREDOVNIK: Die Burg Waldenberg in Oberkrain und sein archäologisches Fundgut

ADRIAN ANDREJ RUSU: Várad vára a XVI. századig

SIMON ZOLTÁN: Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítmények történetéhez

SÓFALVI ANDRÁS: A székelység középkori várai – Kísérlet egy székelyföldi vártipológia kidolgozására

SZÖRÉNYI GÁBOR ANDRÁS: Egy huszita vár romjai a Sajó völgyében (Beszámoló a vadnai erősség kutatásáról)

TEREI GYÖRGY: Váralaprajzi felmérések hagyományos módszerei a kezdetektől a 20. század végéig

TOLNAI GERGELY: A várkutatás helyzete Komárom- Esztergom megyében

TOMKA GÁBOR: 16. századi kályhacsempék az ónodi vár ásatásából III. Erények, hősök, emberevők

VÉGH ANDRÁS: A budai királyi palota Michael von Saurau útleírásában (1567)

VIZI MÁRTA: Újkori kályha darabjai az ozorai várkastély régészeti feltárásából

WOLF MÁRIA: Adatok az ispáni várak szerepéhez az Árpád-kori Magyarországon

Intézmények is megrendelhetik a CASTRUM Hírlevelet

Egyesületünk 2005 óta évente kétszer megjelenő CASTRUM Hírlevelének 2009-ben már a 10. száma látott napvilágot . Az igényes történeti, régészeti és építészeti tanulmányokat, kutatási beszámolókat, recenziókat közlő és évente egy alkalommal egy adott környék várait bemutató folyóirat az eltelt időben a szélesen értelmezett történeti várkutatás fontos, gyakran idézett fórumává vált. Korábbi számai még kaphatóak korábbi partnerünk, a Historiaantik.hu könyvesboltjaiban, az 1-8. szám 2010. év elejétől egyesületünk honlapján is elérhető lesz. A 2009-től megjelenő számokat intézmények, könyvtárak az alábbi megrendelőlapon rendelhetik meg, annak e-mail címünkre (info@castrumbene.hu) történő eljuttatásával, illetőleg az ott megjelölt összeg – egy szám ára 1200 Ft – átutalásával egyesületünk számlájára (K&H Bank, 10404089-40817800).

CASTRUM – megrendelőlap

2010-től a megemelt összegű tagdíjért a CASTRUM Hírlevelet is megkapják az egyesületi tagok

2010-től a megemelt összegű tagdíjért a CASTRUM Hírlevelet is megkapják az egyesületi tagok.

2009. május 23-án visegrádi közgyűlés úgy döntött, hogy a tagdíjakat a következő évtől 1000 Ft-tal megemeljük, így a felnőtt tagdíj 2000 Ft/év, diák, nyugdíjas tagdíj 1500 Ft/év. Ennek fejében a Castrum két számát az adott évben ingyen kapják meg a tagdíjat befizető tagok.

Az Elnökség

A “Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az oskortól a kuruc korig” című kötet légifotóinak színes változata, illetve hibajegyzéke

A Castrum Bene Egyesület “Magyarország várainak topográfiája” sorozata 1. köteteként napvilágot látott “Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig” című kötet légifotóinak színes változata, illetve hibajegyzéke innen tölthető le.

Hibajegyzék a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Várai az őskortól a kuruc korig című kötethez
Légifotók a Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig című kötethez