2007 Kőszeg – Korai várépítészet a Nyugat-Dunántúlon

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Kőszeg

2007. május 11-13.

KORAI VÁRÉPÍTÉSZET A NYUGAT-DUNÁNTÚLON

Május 11. péntek

Kőszeg erődítései

13.00-15.00

Bariska István: Kőszeg várainak és városának története

Benkhard Lilla – Mentényi Klára: Kőszeg városi vára és városerődítése

Zsoldos Attila: Kőszegi Henrik és cinkosai. Nyugat-Magyarország várai 1270-ben

15.00 A vár és a város megtekintése, majd autóbuszos tanulmányút az Óházhoz, utána fogadás a Kőszegi-hegységben

Május 12. szombat

9.00-12.00

Dénes József: Nyugat-Dunántúl korai várépítészetének kutatástörténete

Gömöri János: Korai sáncvárak a nyugati határvidéken

Kiss Gábor – Zágorhidi Czigány Balázs: A várkutatások újabb eredményei Vasváron és környékén

Fekete Mária: Szentvid vára

Tolnai Katalin: Visegrád-Sibrik a középkorban

12.00-14.00 Ebédszünet

14.00-16.00

Feld István: A motték kérdése Magyarországon

Hofer, Nikolaus: Hochmittelalterlicher Burgenbau im ostösterreichischen Flachland – Entwicklung und Erscheinungsbild im Spiegel archäologischer Quellen

Kühtreiber, Karin – Kühtreiber, Thomas: Frühe Herrschaftsbildung und Burgen im südöstlichen Niederösterreich

Tiefengruber, Georg: Frühe steierische Burganlagen und Motten

16.00 Egyesületi közgyűlés

Vacsora

Május 13. vasárnap

Autóbuszos tanulmányút: Szentvid – Pinkaóvár (Burg, Ausztria) – Ják – Körmend – Vasvár – Döröske-Kastély – Sorkifalud-Zalak – Ikervár – Sárvár

2006 Győr – A várak kutatásának írott és képi forrásai

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XII. VÁNDORGYŰLÉSE

Győr
Xantus János Múzeum

2006. május 26-28.

A VÁRAK KUTATÁSÁNAK ÍROTT ÉS KÉPI FORRÁSAI

Május 26. péntek

13.00 Köszöntő

A régió várkutatása

13.15-13.45 Tomka Péter (Xantus János Múzeum, Győr): A győri ispánsági vár

13.45-14.15 László Csaba (ÁMRK): A győri Püspökvár és a hédervári vár/kastély kutatása

14.15-15.00 Aszt Ágnes (Mosonmagyaróvár, Múzeum): Mosonmagyaróvár erődítményei

15.00-16.00 Az egyesület éves közgyűlése

16.00-18.00 A Püspökvár és az Egyházmegyei Levéltár megtekintése vezetéssel

18.30 Vacsora (Klastrom Hotel)

Május 27. szombat

9.00-9.20 Tringli István (MTA TTI): Várkutatás és a középkori írott források

9.20-9.40 Zsoldos Attila (MTA TTI): Temetvény vár korai története

9.40-10.00 Pálosfalvi Tamás (MTA TTI): Várak a polgárháborúban (1440-1444). Tanulságok és kutatási lehetőségek

10.00-10.20 Kávészünet

10.20-10.40 Schmidtmayer Richárd (Kuny Domokos Múzeum, Tata) – Bocsi Zsófia: Vár – uradalom – hatalom. A Rozgonyiak várbirtoklása a Vértesben

10.40-11.00 Neumann Tibor (PPKE BTK): Várak – rezidenciák – nemesek a kései középkorban Nyitra megyében

11.00-11.20 Horváth Richárd (MTA TTI): Középkori várépítési engedélyek kutatásának tapasztalatai

11.20-12.00 Vita, hozzászólások

12.30 Ebéd (Klastrom Hotel)

14.00-14.20 Kenyeres István (BFL): Várszámadások a 16. századból

14.20-14.40 Pálffy Géza (MTA TTI): Haditérképészet és végvárrendszer. A törökellenes határvédelem első rendszeres térképészeti felméréseiről

14.40-15.00 Székely Zoltán (Xantus János Múzeum, Győr): Várábrázolások és hitelesség Győr várának példáján

15.00-15.20 Kávészünet

15.20-15.40 Végh András (BTM): Matrakcsi Nászuk ismeretlen ábrázolása Budáról

15.40-16.00 Sós István (BTM): Mindennapi élet a kora újkori várakban az írott források tükrében

16.00-16.20 Domokos György (Hadtört. Int.): 16-17. századi várinventáriumok feldolgozásának tapasztalatai

16.20-17.45 Vita, hozzászólások

18.00 Vacsora (Klastrom Hotel)

Május 28. vasárnap

Tanulmányút autóbusszal: Hédervár – Mosonmagyaróvár – Kapuvár – Fertőrákos – Sopron
(visszautazási lehetőség a Sopronból 18:12-kor induló, Budapestre 20:53-kor érkező IC-vel)

2005 Salgótarján-Salgóbánya – Hadiépítészet Mohácstól a Rákóczi-szabadságharcig

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XI. VÁNDORGYŰLÉSE

Salgótarján-Salgóbánya

2005. május 27-29.

HADIÉPÍTÉSZET MOHÁCSTÓL A RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARCIG

Május 27. péntek

13.00-16.00 A várkutatás új eredményei Nógrádban

Simon Zoltán: A várak történeti szerepének változása Nógrádban

Majcher Tamás: A várkutatás aktuális kérdései Nógrádban

Hrasková, Erika: A besztercebányai kerület határ menti várai

Rácz Miklós: Kutatások a sámsonházi Fejérkő várában

Tomka Gábor: Nógrád vára

Feld István: A salgói vár feltárása

16.00 Az egyesület közgyűlése

17.00 Túra a salgói várhoz

Május 28. szombat

8.30-12.00

Pálffy Géza: A magyar királyság védelmi rendszere a középkor végétől a Rákóczi-szabadságharcig

Feld István: Az ágyúk kora hadiépítészetének korszakai Magyarországon

Šimkovic, Michal: A füleki vár

Tomka Gábor: Ónod és Szendrő várai a 16-17. században

Szatlóczki Gábor: A gyulai vár védelmi rendszere a török foglalásig

Szőcs Péter: Szatmár vára

14.00-17.00

Soós Zoltán: A marosvásárhelyi vár

Végh Ferenc: Keszthely 16-17. századi végvára

Oross András: Az 1702-03. évi várrombolások a Magyar Királyságban – tervezet és valóság

Nováki Gyula: Kuruc-kori sáncvárak és sáncok

Rózsás Márton: A barcsi török palánkvár régészeti kutatása

17.00 Látogatás a somoskői várban

Május 29. vasárnap

Tanulmányút a Sámsonháza – Hollókő – Szécsény – Drégely – Nógrád útvonalon, érkezés Vácra

2004 Miskolc – 14. századi királyi rezidenciák

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
X. VÁNDORGYŰLÉSE

Miskolc
Herman Ottó Múzeum

2004. május 7-9.

14. SZÁZADI KIRÁLYI REZIDENCIÁK

Május 7. péntek

13.00-14.30 A várkutatás új eredményei Borsod-Abaúj-Zemplénben és Hevesben

Simon Zoltán: Füzér és Regéc

Tomka Gábor: Ónod

Koppány András – Éder Katalin: Boldogkő

Gál Viktor: Komlóska-Solymos

Fülöp András: Sirok

15.00-16.30 Kelemér-Mohosvár komplex kutatása

Sümegi Pál: Kezdet és fordulópont a hazai környezet- történeti kutatásokban: a keleméri Mohos lápok fejlődéstörténetének vizsgálata

Pusztai Tamás: Kelemér-Mohosvár ásatása

Torma Andrea: Kelemér Mohosvár régészeti leletanyagának archeobotanikai vizsgálata

17.00 Az egyesület vezetőségválasztó közgyűlése

Május 8. szombat

9.00-12.00

Buzás Gergely: Az Anjou-kor királyi rezidenciái

Szekér György: A diósgyőri vár

Lovász Emese: Újabb régészeti kutatások a diósgyőri várban

Gyulai Éva: A diósgyőri vár korai ábrázolásai

Šimkovic, Michal: A zólyomi és a véglesi várkastély (angol nyelvű előadás)

14.00-16.00

Feld István: A gesztesi vár

Prajda Katalin: Szabályos alaprajzú itáliai várak a későközépkorban

Durdík, Tomáš: 14. századi királyi rezidenciák Csehországban (angol nyelvű előadás)

Schicht, Patrick: Ausztriai 14. századi rezidenciák (angol nyelvű előadás)

16.00 Látogatás a diósgyőri várban

20.00 Fogadás a Herman Ottó Múzeum papszeri épületében

Május 9. vasárnap

Tanulmányút: Borsod (Wolf Mária) – Szendrőlád – Szendrő (Tomka Gábor) – Csorbakő (Szörényi Gábor) – Szádvár (Mordvin Maxim)

2003 Vaja – A várkutatás módszerei

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
IX. VÁNDORGYŰLÉSE

Vaja

2003. május 30.-június 1.

A VÁRKUTATÁS MÓDSZEREI

Május 30. péntek

A várkutatás újabb eredményei Északkelet-Magyarországon

Szörényi Gábor. Csorbakő vára

Gál Viktor: A zempléni Solymos vára

Németh Péter: Szabolcs vára

Cabello, Juan: Újabb várfelmérések és ásatások Szabolcs-Szatmár-Beregben, és bevezetés a vajai kastély megtekintéséhez

Késő délután a vajai kastély megtekintése

Május 31. szombat

Horváth Richárd: A középkori írott források és a várkutatás

Sós István: A 16-17. századi kamarai várak írott forrásai

Simon Zoltán: A 16-17. századi magánvárak és az írott források

Terei György: Terepbejárások és várfelmérések

Miklós Zsuzsa: Várak légifotózása

Pusztai Tamás: Erősségek kutatása történeti térképek felhasználásával

Feld István: Ásatás és falkutatás álló és elpusztult várépületekben

Bozóki Lajos: Stíluskritika a várak műformáinak elemzésében

Nováki Gyula: Sáncvárak faszerkezeteinek régészeti kutatása

Grynaeus András: Dendrokronológia a várakban

Domokos György: Kora-újkori erődök számítógépes rekonstrukciója

Virágos Gábor – Szekér György: Bevezetés a nyírbátori tanulmányúthoz

Késő délután tanulmányút Nyírbátorba

Június 1. vasárnap

Tanulmányút a Nyírkarász–Kisvárda–Beszterec–Szabolcs–Tiszadob útvonalon

2002 Visegrád – Paloták, kastélyok, udvarházak

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
VIII. VÁNDORGYŰLÉSE

Visegrád

2002. május 24-26.

PALOTÁK, KASTÉLYOK ÉS UDVARHÁZAK

Május 24. péntek

13.00-13.15 Szőke Mátyás üdvözlete
Visegrád polgármesterének üdvözlete

Elnök: Szőke Mátyás

13.15-13.45 Magyar Károly: A budai királyi palota

13.45-14.15 Bozóki Lajos: A visegrádi vár funkcionális rekonstrukciója

14.15-14.45 Buzás Gergely: A visegrádi királyi palota, egy funkcionális rekonstrukció

14.45-15.00 Hozzászólások

15.00-15.15 Közgyűlés

15.15-16.15 A visegrádi királyi palota megtekintése Buzás Gergely vezetésével

16.30-17.30 A visegrádi alsóvár megtekintése Bozóki Lajos vezetésével

17.30-18.30 Lovagi torna

18.30 Fogadás

Május 25. szombat

Elnök: Koppány Tibor

10.00-10.30 Feld István: Reneszánsz villák és nyaralók Magyarországon 1500 körül

10.30-11.00 Szekér György: A nyéki királyi villa

11.00-11.30 Végh András: Egy reneszánsz városi palota maradványai Budán

11.30-12.00 Hozzászólások

12.00-13.00 Ebéd

Elnök: Feld István

13.00-13.30 Müller Róbert: A zalaszabari karoling udvarház

13.30-14.00 Koppány Tibor: Kastélyok és udvarházak

14.00-14.30 Virágos Gábor: Későközépkori udvarházak

14.30-14.45 Hozzászólások

14.45-15.00 Szünet

15.45-16.00 Benkhard Lilla: A bajnai középkori kastély

16.00-16.30 Aradi Csilla: A gallosfa-kristófvárosi középkori udvarház feltárása

16.30-17.00 Terei György: Az albertfalvi udvarház

17.00-17.30 Hozzászólások

18.00-19.00 Koncert

19.00 Vacsora

Május 26. vasárnap

8.30-10.00 A visegrádi Fellegvár megtekintése (indulás a Sirály étterem elől)

10.00 Kirándulás: (indulás a Sirály étterem elől) Dömös – Esztergom – Nyék
Esztergomban Horváth István tart előadást a palotáról

19.00 Érkezés Budapest Déli pályaudvarra

2001 Keszthely – Korai várépítészet a Kárpát-medencében

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
VII. VÁNDORGYŰLÉSE

Keszthely

2001. április 20-22.

KORAI VÁRÉPÍTÉSZET A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

Április 20. péntek

13.00-15.00

Megnyitó a Balaton Múzeumban

Vándor László: A középkori várkutatás újabb eredményei Zalában

Gere László: A szig1igeti vár feltárásának eddigi eredményei

Tóth Endre: Várépítészet Pannóniában a késő-antik kortól a Karoling-korig

Straub Péter: Fenékpuszta késő-római erődítménye

16.00 Utazás busszal Fenékpusztára, a romok megtekintése Müller Róbert vezetésével
(Vacsora a helyszínen, vagy a látogatás után Keszthelyen)

Április 21. szombat

10.00-12.00

Zsoldos Attila: Vár – várispánság – várszervezet

Németh Péter: Kelet-Magyarország ispáni várai

Wolf Mária: Észak-Magyarország ispáni várnai

12.00-13.00 Ebédszünet

13.00-15.00

Tomka Péter: Ispáni várak Északnyugat-Magyarországon

Szőke Béla Miklós: Zalavár és erődítményei a 9-10. században

Ritoók Ágnes: Zalavár mint vár az Árpád-korban

16.00 Utazás busszal Zalavárra, a régészeti park megtekintése Szőke Béla Miklós és Ritoók Ágnes vezetésével, fogadás a helyszínen

2001. április 22. vasárnap

9.00 Autóbuszos tanulmányút Rezi – Tátika – Szigliget útvonalon Vándor László és Gere László vezetésével, a Szigligeti Vár Alapítvány fogadása a helyszínen

2000 Eger – A 13. század várai

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
VI. VÁNDORGYŰLÉSE

Eger

2000. május 12-14.

A 13. SZÁZAD VÁRAI

Május 12. péntek

14.00-15.00

Megnyitó

Elnök: Dr. Petercsák Tivadar, a Heves Megyei Múzeumi Szervezet igazgatója

Nováki Gyula – Baráz Csaba: Heves megye várai a várfelmérések tükrében

Majcher Tamás: Várkutatás Nógrád megyében

15.00-15.15 Szünet

15.15 Könyöki József várrajzai – Az OMVH kamara-kiállításának megnyitója

15.30-16.15

Mazuch András: Benevár számítógépes feldolgozása

Fodor László: Az egri vár kutatásának újabb eredményei

16.15-16.30 Vita

16.30-17.00 Az egyesület közgyűlése

17.15-19.00 Az egri vár megtekintése Fodor László vezetésével, és az Egri Vitézlő Oskola haditorna klub bemutatója

19.00 Vacsoraest a Várispotály Pincében

Május 13. szombat

Elnök: Dr. Feld István, egyetemi docens

9.00-10.00

Szabó J. József: „Castrum Bene” a 13. században

Engel Pál: A 13. század várai a történész szemével

10.00-10.30 Szünet

10.30-12.00

Bozóki Lajos: Királyi várak a 13. században

Terei György: „Kisvár” és „nagyvár” a 13. században

Kiss Gábor: 13. századi várak a nyugati határvédelmi rendszerben

12.00-13.00 Vita

13.00-14.30 Ebédszünet

14.30-15.30

Miklós Zsuzsa: Tolna megye várai a 13. században

Hatházi Gábor – Kulcsár Mihály: A Csák-nemzetség 13. századi várai a Vértesben és a Bakonyban

Dénes József: A 13. századi várakról – tíz év múltán

15.30-16.00 Vita

16.00-20.00 Utazás autóbusszal Kisnánára: a vár megtekintése és vacsora a várban

Május 14. vasárnap

8.00-17.00 Autóbuszos tanulmányút a Szarvaskő – Sirok – Mátraderecske – Benevár útvonalon

1999 Gyula – Élet a várban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
V. VÁNDORGYŰLÉSE

Gyula

1999. május 14-16.

ÉLET A VÁRBAN

Május 14. péntek

Elnök: Dr. Németh Csaba, az Erkel Ferenc Múzeum igazgatóhelyettese

14.00-15.00

A vándorgyűlést köszönti Dancs László, Gyula város polgármestere

Barbu, Mircea: Cetate de pământ de Glogovãþ (Vladimirescu) judeţul Arad (Az Arad megyei Öthalom földvára)

Hurezan, Pascu G.– Hügel, Peter: Complexul medieval de la Cladova judeţul Arad (Az Arad megyei Kladova középkori épületegyüttese)

15.00-15.30 Kávészünet

15.30-16.30

Havassy Péter: A gyulai vár és uradalma középkori életének irányítói

Feld István: A gyulai vár építéstörténete a középkorban

Gerelyes Ibolya: A gyulai vár a törökkorban

16.30-17.00 Vita

17.00 A vár megtekintése

Kiss Anikó: A gyulai vár élete a török után

„Jazigok, roxolánok, alánok – szarmaták az Alföldön” régészeti kiállítás megtekintése a Dürer teremben

19.00-21.00 Zenés vacsora (közreműködik a Téglás népzenei együttes)

21.00 Bugár-Mészáros Károly: A gyulai vár középkori művelődéstörténete

Május 15. szombat

Elnök: Dr. Havassy Péter, az Erkel Ferenc Múzeum igazgatója

9.00-10.30

Simon Zoltán: Írott források a várak életéről – az inventáriumok

Sós István: Boldogkő az inventáriumok és a régészet fényében

Buzás Gergely: Középkori várak és paloták térszervezete

10.30-11.00 Szünet

11.00-12.30

Balázsik Tamás: Középkori váraink kápolnái

Bujdosó Győző – Feld István: Középkori várak faburkolatú terei

Vágner Zsolt: Adatok a középkori várak fűtési rendszeréhez

12.30-13.00 Vita

13.00-14.30 Ebédszünet

Elnök: Dr. Feld István, egyetemi docens

14.30-16.00

Miklós Zsuzsa: Ciszternák és kutak a várakban

Vukov Konstantin: Középkori várkonyhák

Berzsenyi Brigitta – Kulcsár Mihály – Terei György – Torma Andrea: A növénytermesztés emlékei a csapdi-vasztélypusztai várban

16.00-19.00

Bozóki Lajos: Védő- és lakótornyok a középkori várakban

Bodó Balázs: Középkori várak kapuszerkezetei

Kovács Annamária: Lovagi tornák emlékei a középkori várakban

Ruttkay, Alexander: Középkori várak fegyverleletei

Durdík, Tomáš: A køivokláti vár miniszteriális házának leletei

Rusu, Adrian A.– Szőcs Péter: A középkori vár mint lakóhely

Este az egyesület közgyűlése

Május 16. vasárnap

6.30 Reggeli

7.00-18.50 Kirándulás: Gyula – Öthalom – Lippa – Solymos – Világos – Békéscsaba (csatlakozás a budapesti vonathoz)
Idegenvezetők: Pascu G. Hurezan – Mircea Barbu – Peter Hügel, az aradi múzeum munkatársai

1998 Székesfehérvár – Török várak a Dunántúlon

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
IV. VÁNDORGYŰLÉSE

Székesfehérvár

1998. május 15-17.

TÖRÖK VÁRAK A DUNÁNTÚLON

Május 15. péntek

11.30-ig érkezés, titkársági bejelentkezés, tájékozódás, szállások elfoglalása

13.00-13.15 Dr. Nagy István polgármester és Dr. Fülöp Gyula megyei múzeumigazgató köszöntője

13.15-13.40 Feld István elnöki bevezetője

13.40-14.05 Siklósi Gyula: Székesfehérvár a törökkorban

14.05-14.30 Horváth István: Esztergom török katonai építkezései

15.00-15.25 Terei György: Várkutatások Fejér megyében

15.25-15.50 Hatházi Gábor: Török várak Fejér megyében

16.20-16.40 Egyesületi közgyűlés

16.40-18.30 Séta a városban, kutatási helyszínek megtekintése (Bazilika, Hiemer-ház, török várfal: Biczó Piroska, Mentényi Klára, Siklósi Gyula)

18.30 Állófogadás a Városházán, házigazda: Dr. Nagy István polgármester

Május 16. szombat

10.00-10.25 Hegyi Klára: Török várak Magyarországon

10.25-10.50 Basics Beatrix: Törökkori végvárak a metszeteken

11.20-11.45 Kovács Gyöngyi: A török palánkok kutatásának néhány kérdése

11.45-12.10 Holl Balázs: Térinformatika alkalmazása és számítógépes lehetőségek a várkutatásban

13.00 „Végvárak a kortársak szemével” című metszetkiállítás megnyitója (Fekete Sas Patikamúzeum kiállítóterme)

14.00-14.25 Gerő Győző: Pécs és Baranya török erődítései

14.25-14.50 Gerelyes Ibolya: Ozora a török korban

15.20-15.45 Magyar Károly: Buda török erődítései az újabb kutatások fényében

15.45-16.15 Iván László: Visegrád a törökkorban

16.15-16.40 Tomka Gábor: Az „ellenfél”: Győrszentiván, Győr elővára

17.00 Szabadbattyán, Kula középkori torony és török palánk megtekintése

18.00 Fogadás a helyszínen, házigazda Borsó Pál polgármester

Május 17. vasárnap

Tanulmányút: (buszindulás a vasútállomásról) Csabdi – Vasztélypuszta (Árpád-kori kisvár ásatási bemutató: Kulcsár Mihály) – Várgesztes (Terei György) – Csókakő (Hatházi Gábor, Kovács Gyöngyi, Bodó Balázs)