Beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2012. évi működéséről
A Castrum Bene Egyesület 2012. évi pénzügyi beszámolója