Castrum 22 (2019/1-2)

Tartalomjegyzék

Tanulmányok
SILVIJA PIS: Várkutatás a kortárs horvát történetírásban: kérdések és kihívások 7-14
ANDREJ JANEŠ:  Közép- és Észak-horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkái 15-33
TATJANA TKALČEC: A nemesség várai és kisebb erődített lakóhelyei Észak-Horvátországban az újabb régészeti adatok tükrében 35-53
GILLICH OLIVÉR: A tatai vár építéstörténete 55-80
KANÁSZ VIKTOR: Kanizsa 1601-es ostromának itáliai forrásairól és emlékeiről 81-94
VÉGH FERENC: Csáktornya várának ismeretlen alaprajza 95-107

Műhely
BILKEI IRÉN: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban 109-124
FÜLÖP ANDRÁS: A kaposvári végváriak szőlőhegyi szabályzata és várrendtartása a 17. század végéről 125-140

Kutatási jelentések
TEREI GYÖRGY – TAKÁCS ÁGOSTON: Feltárás a Budapest I. Táncsics M. u. 9. sz. telken, az Erdélyi bástya területén 141-145
MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2018. évi régészeti feltárásának 
eredményei 147-158
PÁNYA ISTVÁN – ROSTA SZABOLCS: Dunapataj-Szentkirály palánkvára 2016-17. évi kutatásainak összefoglalása 159-170
VÁNDOR LÁSZLÓ:  Előzetes jelentés Őrtilos-Zrinyi-Újvár területén végzett régészeti feltárásról (2016-2017) 171-190
GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádvár 2018. évi régészeti kutatásainak eredményei 191-214

Várak Pest megyében
MAG HELLA: A váci vár 215-220
KOVÁCS GYÖNGYI:  Ipolydamásd, vár 221-224
FELD ISTVÁN: A csővári vár 225-231
TEREI GYÖRGY: Galgahévíz-Szentandráspart 233-235
FELD ISTVÁN:  A solymári vár 237-241

A teljes szám letölthető itt

Leave a Reply

Your email address will not be published.