Megjelent a Castrum 22. száma.

Megjelent a Castrum 22., 2019/1-2. száma. Kapható – a korábbi évfolyamokkal együtt – az ELTE Jegyzetboltjában,  Budapest.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK

SILVIJA PISK: Várkutatás a kortárs horvát történetírásban: kérdések és kihívások

ANDREJ JANEŠ: Közép- és Észak-horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkái

TATJANA TKALČEC: nemesség várai és kisebb erődített lakóhelyei Észak-Horvátországban az újabb régészeti adatok tükrében

GILLICH OLIVÉR: A tatai vár építéstörténete

KANÁSZ VIKTOR: Kanizsa 1601-es ostromának itáliai forrásairól és emlékeiről

VÉGH FERENC: Csáktornya várának ismeretlen alaprajza

MŰHELY

BILKEI IRÉN: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban

FÜLÖP ANDRÁS: A kaposvári végváriak szőlőhegyi szabályzata és várrendtartása a 17. század végéről

KUTATÁSI JELENTÉSEK

TEREI GYÖRGY – TAKÁCS ÁGOSTON: Feltárás a Budapest I. Táncsics M. u. 9. sz. telken, az Erdélyi bástya területén

MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2018. évi régészeti feltárásának eredményei

PÁNYA ISTVÁN – ROSTA SZABOLCS: Dunapataj-Szentkirály palánkvára 2016-17. évi kutatásainak összefoglalása

VÁNDOR LÁSZLÓ: Előzetes jelentés Őrtilos-Zrinyi-Újvár területén végzett régészeti feltárásról (2016-2017)

GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádvár 2018. évi régészeti kutatásainak eredményei

VÁRAK PEST MEGYÉBEN

MAG HELLA A váci vár

KOVÁCS GYÖNGYI Ipolydamásd, vár

FELD ISTVÁN A csővári vár

TEREI GYÖRGY Galgahévíz-Szentandráspart

FELD ISTVÁN A solymári vár

Leave a Reply

Your email address will not be published.