Megjelent a Castrum 22. száma.

Kapható – a korábbi évfolyamokkal együtt – az ELTE Jegyzetboltjában,  Budapest.  VIII. Múzeum krt.  6-8. alatt.

A szám tartalma:

TANULMÁNYOK
SILVIJA PISK: Várkutatás a kortárs horvát történetírásban: kérdések és kihívások
ANDREJ JANEŠ: Közép- és Észak-horvátország várainak, mottéinak és udvarházainak legújabb régészeti kutatásai és állagmegóvási munkái
TATJANA TKALČEC: nemesség várai és kisebb erődített lakóhelyei Észak-Horvátországban az újabb régészeti adatok tükrében
GILLICH OLIVÉR: A tatai vár építéstörténete
KANÁSZ VIKTOR: Kanizsa 1601-es ostromának itáliai forrásairól és emlékeiről
VÉGH FERENC: Csáktornya várának ismeretlen alaprajza

MŰHELY
BILKEI IRÉN: Késő középkori és kora újkori zalai várak az okleveles forrásokban
FÜLÖP ANDRÁS: A kaposvári végváriak szőlőhegyi szabályzata és várrendtartása a 17. század végéről

KUTATÁSI JELENTÉSEK
TEREI GYÖRGY – TAKÁCS ÁGOSTON: Feltárás a Budapest I. Táncsics M. u. 9. sz. telken, az Erdélyi bástya területén
MISKOLCZI MELINDA: A diósgyőri vár 2018. évi régészeti feltárásának eredményei
PÁNYA ISTVÁN – ROSTA SZABOLCS: Dunapataj-Szentkirály palánkvára 2016-17. évi kutatásainak összefoglalása
VÁNDOR LÁSZLÓ: Előzetes jelentés Őrtilos-Zrinyi-Újvár területén végzett régészeti feltárásról (2016-2017)
GÁL VIKTOR: Szögliget-Szádvár 2018. évi régészeti kutatásainak eredményei

VÁRAK PEST MEGYÉBEN
MAG HELLA: A váci vár
KOVÁCS GYÖNGYI: Ipolydamásd, vár
FELD ISTVÁN: A csővári vár
TEREI GYÖRGY: Galgahévíz-Szentandráspart
FELD ISTVÁN: A solymári vár

Leave a Reply

Your email address will not be published.