Feld István: Várak és erődítmények a középkori Magyarországon. In: Hermann Róbert (szerk.): Magyarország hadtörténete I. Budapest 2017. 367-400.

Leave a Reply

Your email address will not be published.