2016 Tata – Luxus és reprezentáció a középkori várakban

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XXII. VÁNDORGYŰLÉSE

Tata
Kuny Domokos Múzeum

2016. május 6-8.

LUXUS ÉS REPREZENTÁCIÓ A KÖZÉPKORI VÁRAKBAN

Május 6. péntek

13.00-16.00 Újabb várkutatások a régióban

Schmidtmayer Richárd: A vértesi erdőispánság

László János: A vitányvári régészeti kutatások eddigi eredményei (2012-2015)

Kovács Bianka: A gesztesi vár ásatásai és leletanyaguk

Schmidtmayer Richárd: Tata, mint királyi mellékrezidencia

16.00 Vezetés a tatai várban

Május 7. szombat

9.00-12.00

Horváth Richárd: Reprezentáció és luxus a késő középkori írott forrásokban

Buzás Gergely: Címerreprezentáció a középkori várakban

Magyar Károly: Luxus és reprezentáció a budai várban

Giber Mihály: Reprezentáció a késő középkori főpapi székhelyeken

14.00-16.00

Nagy Szabolcs Balázs: Hatalmi jelkép vagy divat – a szabályos váralaprajzok kérdése

Neumann Tibor: Reprezentáció és a Perényiek. A füzéri várkápolna szerepe és jelentősége

Kelényi Borbála: A középkori várúrnők luxustárgyai végrendeleteik tükrében

Feld István: Vélt vagy valós luxus- és presztízstárgyak a középkori nemesi várakból

16.00 Az egyesület éves közgyűlése

17.00 Tanulmányi kirándulás Neszmélybe

Május 8. vasárnap

Tanulmányi kirándulás: Vitányvár – Gesztes – Gerencsérvár – Vértesszentkereszt