2015 Szécsény – Palánkvárak Magyarországon

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XXI. VÁNDORGYŰLÉSE

Szécsény
Kubinyi Ferenc Múzeum

2015. május 8-10.

PALÁNKVÁRAK MAGYARORSZÁGON

Május 8. péntek

13.00-17.00 Újabb várkutatások a régióban

Nagy László – Giber Mihály: Kutatások az egri várban, 2014.

Fottová, Eva – Kučeráková, Kristína: Az alsófügedi erődített udvarház feltárása

Beljak Pažinová, Noémi – Beljak, Ján: A Dobronya és Petyusa várak területén folyó kutatások legújabb eredményei

Baráz Csaba – Holló Sándor: Földvár-kataszterezés a BNP területén

Mordovin Maxim: Régészeti kutatások Szécsényben

17.00-19.00 városnézés, múzeumlátogatás

Május 9. szombat

Palánkvárak

9.00-12.00

Mordovin Maxim: A magyarországi palánkvárak kutatása – bevezetés

Szörényi Gábor: Sajó-völgyi 13-15. századi palánkvárak

Smetanová, Petra – Bednár, Peter: A nyitrai vár 16. századi palánkja

Botoš, Alexander: A szabadkai (Rimaszombat) török vár

Gaál Attila: Szekszárd-Újpalánk

Vándor László: Zalaegerszegi és keszthelyi palánkerődítések

14.00-16.00

Kovács Gyöngyi: Dél-dunántúli török palánkok és az 1664-es Esterházy rajzok

Ritoók Ágnes: Zalavár 16-17. századi palánkerődítései

Liska András: Gyula palánkjai

Szivtek Róbert: Kanizsával szembeni végvidék 17. századi palánkerődítései

Tolnai Gergely: Zárszó és értékelés

16.00-17.00. Az egyesület közgyűlése

17.00-21.00 Tanulmányút Baglyaskőre, a BNP látogatóközpontjába

Május 10. vasárnap

Tanulmányút: Kékkő, Divény, és Fülek várainak megtekintése