Feld István: Várak és erődítmények a középkori Magyarországon. In: Hermann Róbert (szerk.): Magyarország hadtörténetet I. Budapest 2017, 367-400.

Leave a Reply

Your email address will not be published.