Castrum 1 (2005/1)

Címnegyed és Beköszöntő

Tanulmányok

C. Tóth Norbert: A Szentgyörgyi és Bazini család várainak leírása a Zsigmond-korból   7-12
Horváth Richárd: Középkori kastélyépítési engedélyek Somogy megyéből   13-22
Neuman Tibor: XVI–XVII. századi várleírások Korlátkőről   23-30
Végh Ferenc: Keszthely praesidiális mezőváros térszerkezete és látképe a XVII. század második felében   31-46
Simon Zoltán: A füzéri vár az újabb kutatások tükrében   47-66

Könyvismertetések   67-90

Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. Visegrád, 2004. (Feld István)
Buzás Gergely – Tolnai Gergely (szerk.): Az Esztergomi Vármúzeum kőtárának katalógusa. Esztergom, 2004. (Feld István)
Leszek Krajzer – Stanisław Kołodziejski – Jan Salm: Leksykon zamków w Polsce, Warszawa, Arkady, 2001. (Mordovin Maxim)

Kutatási jelentések  91-102

Sóos Zoltán: A görgényszentimrei vár régészeti kutatása és felmérési eredményei (2003-2004)
Emődi Tamás: Gyergyószárhegy, Lázár-kastély. Régészeti feltárások 1999-2004
Feld István: Salgótarján-Salgó vára 2004. évi ásatása
Gerelyes Ibolya – Feld István: A gyulai külső vár 2004. évi ásatása

A kutatás és dokumentálás módszerei   103-108

Vajda József – Győrfy Ilona: Várak felmérése integrált mérési eljárással (IMS)
Radu Lupescu: Erdélyi várak digitális bemutatása

Várak Nógrádban   109-124

Feld István: Salgó vára
Feld István: Somoskő vára
Feld István: Lucfalva-Pogányvár
Rácz Miklós: Sámsonháza, vár
Feld István: Hollókő vára
Juan Cabello: Szécsény-Strázsapart
Majcher Tamás: Drégely vára
Tomka Gábor: Nógrád vára