2006 Győr – A várak kutatásának írott és képi forrásai

A CASTRUM BENE EGYESÜLET
XII. VÁNDORGYŰLÉSE

Győr
Xantus János Múzeum

2006. május 26-28.

A VÁRAK KUTATÁSÁNAK ÍROTT ÉS KÉPI FORRÁSAI

Május 26. péntek

13.00 Köszöntő

A régió várkutatása

13.15-13.45 Tomka Péter (Xantus János Múzeum, Győr): A győri ispánsági vár

13.45-14.15 László Csaba (ÁMRK): A győri Püspökvár és a hédervári vár/kastély kutatása

14.15-15.00 Aszt Ágnes (Mosonmagyaróvár, Múzeum): Mosonmagyaróvár erődítményei

15.00-16.00 Az egyesület éves közgyűlése

16.00-18.00 A Püspökvár és az Egyházmegyei Levéltár megtekintése vezetéssel

18.30 Vacsora (Klastrom Hotel)

Május 27. szombat

9.00-9.20 Tringli István (MTA TTI): Várkutatás és a középkori írott források

9.20-9.40 Zsoldos Attila (MTA TTI): Temetvény vár korai története

9.40-10.00 Pálosfalvi Tamás (MTA TTI): Várak a polgárháborúban (1440-1444). Tanulságok és kutatási lehetőségek

10.00-10.20 Kávészünet

10.20-10.40 Schmidtmayer Richárd (Kuny Domokos Múzeum, Tata) – Bocsi Zsófia: Vár – uradalom – hatalom. A Rozgonyiak várbirtoklása a Vértesben

10.40-11.00 Neumann Tibor (PPKE BTK): Várak – rezidenciák – nemesek a kései középkorban Nyitra megyében

11.00-11.20 Horváth Richárd (MTA TTI): Középkori várépítési engedélyek kutatásának tapasztalatai

11.20-12.00 Vita, hozzászólások

12.30 Ebéd (Klastrom Hotel)

14.00-14.20 Kenyeres István (BFL): Várszámadások a 16. századból

14.20-14.40 Pálffy Géza (MTA TTI): Haditérképészet és végvárrendszer. A törökellenes határvédelem első rendszeres térképészeti felméréseiről

14.40-15.00 Székely Zoltán (Xantus János Múzeum, Győr): Várábrázolások és hitelesség Győr várának példáján

15.00-15.20 Kávészünet

15.20-15.40 Végh András (BTM): Matrakcsi Nászuk ismeretlen ábrázolása Budáról

15.40-16.00 Sós István (BTM): Mindennapi élet a kora újkori várakban az írott források tükrében

16.00-16.20 Domokos György (Hadtört. Int.): 16-17. századi várinventáriumok feldolgozásának tapasztalatai

16.20-17.45 Vita, hozzászólások

18.00 Vacsora (Klastrom Hotel)

Május 28. vasárnap

Tanulmányút autóbusszal: Hédervár – Mosonmagyaróvár – Kapuvár – Fertőrákos – Sopron
(visszautazási lehetőség a Sopronból 18:12-kor induló, Budapestre 20:53-kor érkező IC-vel)